Компания за създаване на Германия GMBH UG

Как да създадете GMBH компания в Германия: стъпките, които трябва да следвате с агенция FIDULINK.

Създаването на GMBH компания в Германия е сложен процес, който изисква внимателно планиране и подготовка. Фирмата FIDULINK ви придружава за регистрацията на вашата компания GMBH в Германия, както и за откриването на ескроу сметка в Германия и откриването на банкова сметка в Германия или в Европа, за да започнете дейността си с пълно спокойствие.

Ето стъпките за създаване на компания GMBH в Германия:

1. Определете целта и целите на дружеството GMBH, което ще бъде регистрирано в Германия.

2. Определяне на акционерния капитал и броя на акциите на компанията GMBH, която ще бъде регистрирана в Германия.

3. Назначаване на управляващ директор и борд на директорите на компанията GMBH, която ще бъде създадена в Германия. 

4. Изготвяне на устава на дружеството GMBH и предаване на компетентния орган (нотариус) – Ние организираме срещата, изпращаме досието на нотариуса за ваше удобство. Ние ви намираме двуезичен нотариус (англоговорящ), за да ви улесним в разбирането на актовете.

5. Получете одобрението на устава на германската компания GMBH от компетентния орган. Посещението при нотариус е задължително за директора в Германия. Акционерите могат да бъдат освободени от присъствие с пълномощно при нотариус в Германия.

6. Публикувайте обява в местен вестник, за да информирате обществеността за създаването на GMBH в Германия.

7. Подайте необходимите документи за учредяване на вашата компания GMBH при компетентния орган в Германия.

8. Вземете сертификат за регистрация на фирма GMBH в Германия.

9. Получете данъчен идентификационен номер и номер по ДДС за вашата компания GMBH в Германия.

10. Подайте необходимите документи в данъчните и митническите власти.

11. Получаване на необходимите разрешения и лицензи за извършване на дейността на дружеството.

12. Подайте необходимите документи пред банковите органи за откриване на банкова сметка за вашата компания, регистрирана в Германия.

13. Подайте документите на вашата германска компания GMBH, необходими в органите за социална сигурност, за да се регистрирате в системата за социална сигурност.

14. Подайте документите на вашата компания GMBH, регистрирана в Германия, необходими в органите за защита на околната среда, за да се регистрирате във фирмения регистър.

15. Подайте документите на вашата компания GMBH, създадена в Германия, необходими в органите по защита на труда, за да се регистрирате във фирмения регистър.

16. Подайте необходимите документи на вашата компания GMBH, регистрирана в Германия, в органите за защита на потребителите, за да се регистрирате в търговския регистър.

Плюсовете и минусите на създаването на GMBH компания в Германия

Ползите от създаването на GMBH компания в Германия са много. На първо място, Германия предлага много благоприятна правна и фискална рамка за бизнеса. Компаниите могат да се възползват от изгоден данъчен режим и система за защита на инвеститорите. Освен това Германия е много стабилна страна и предлага отлична инфраструктура за бизнес.

Освен това създаването на компания GMBH в Германия осигурява гъвкавост и защита на акционерите. Акционерите могат да избират свои служители и свои собствени правила и процедури. Освен това акционерите са защитени срещу финансови загуби и рискове, свързани с управлението на компанията.

Има обаче и недостатъци при създаването на компания GMBH в Германия. На първо място е необходимо да се спазват германските закони и разпоредби. И накрая, компаниите също трябва да отговарят на стандартите за съответствие и сигурност, което може да бъде много трудно за управление.

Различните видове GMBH компании в Германия и техните характеристики

В Германия има няколко вида дружества GMBH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung), които са дружества с ограничена отговорност. Всяка от тези компании има свои собствени характеристики и предимства.

Първото е класическото дружество GMBH, което е най-често срещаната форма на дружество с ограничена отговорност в Германия. Състои се от двама или повече акционери, които отговарят за управлението и финансите на компанията. Акционерите отговарят за задълженията на дружеството само до размера на акционерния си капитал.

Вторият тип е GMBH & Co. KG, което е хибридна форма между дружество с ограничена отговорност и командитно дружество. Състои се от един или повече акционери, които са отговорни за управлението и финансите на компанията, и един или повече ограничени партньори, които са отговорни само за дълга на компанията.

Третият тип е компанията GMBH & Co. OHG, която е хибридна форма между дружество с ограничена отговорност и събирателно дружество. Състои се от един или повече акционери, които отговарят за управлението и финансите на компанията, и един или повече партньори, които отговарят за дълга на компанията.

И накрая, четвъртият тип е компанията GMBH & Co. KGaA, която е хибридна форма между дружество с ограничена отговорност и акционерно дружество. Състои се от един или повече акционери, които отговарят за управлението и финансите на компанията, и един или повече акционери, които отговарят за дълга на компанията.

В обобщение, различните видове компании GMBH в Германия са класическата компания GMBH, компанията GMBH & Co. KG, компанията GMBH & Co. OHG и компанията GMBH & Co. KGaA. Всяка от тези компании има свои собствени характеристики и предимства и може да се използва за посрещане на специфични бизнес нужди.

Правните и данъчни задължения на компаниите GMBH в Германия

Фирмите GMBH в Германия подлежат на редица правни и данъчни задължения. Тези задължения са определени от немското търговско право и немското данъчно законодателство.

По отношение на правните задължения компаниите на GMBH в Германия трябва да спазват законите и разпоредбите, приложими за тяхната дейност. Те също трябва да се регистрират в търговския и фирмения регистър и да подават годишни отчети пред компетентните органи. Компаниите GMBH в Германия също трябва да поддържат счетоводна документация и счетоводни книги в съответствие с германските закони и разпоредби.

По отношение на данъчните задължения компаниите на GMBH в Германия трябва да плащат корпоративен данък и данък върху доходите на физическите лица. Те също трябва да плащат ДДС и данъци върху заплатите. Дружествата на GMBH в Германия също трябва да подават годишни данъчни декларации и данъчни декларации за личните доходи.

И накрая, компаниите на GMBH в Германия трябва да спазват законите и разпоредбите за защита на данните и поверителността. Те също трябва да спазват законите и разпоредбите за здравословни и безопасни условия на труд.

Съвети за успешно създаване на компания GMBH в Германия

1. Определете типа GMBH компания в Германия, която искате да създадете. GMBH е дружество с ограничена отговорност в Германия, което е подобно на LLC в Съединените щати. Трябва да решите дали искате да създадете дружество с ограничена отговорност или дружество с ограничена отговорност с променлив капитал.

2. Определете необходимия акционерен капитал за вашата компания GMBH в Германия. Германското законодателство изисква основателите на GMBH да внесат минимален акционерен капитал от 25 000 евро. Вие също трябва да решите колко акционерен капитал искате да внесете. Поне 50% трябва да бъдат депозирани, за да можете да регистрирате вашата фирма.

3. Назначете управляващ директор за вашата компания GMBH в Германия. Германското законодателство изисква всяко GMBH в Германия да има управляващ директор, който отговаря за управлението и ръководството на компанията. Трябва да назначите управляващ директор за вашата компания GMBH. Без ограничение по националност и държава на пребиваване. 

4. Определете седалището на вашата компания GMBH в Германия. Германското законодателство изисква всяко GMBH да има регистриран офис в Германия. Трябва да решите къде искате да бъде седалището на вашата компания GMBH в Германия. Германското законодателство не приема пощенските кутии „виртуални офиси“ като регистрирани офиси. Но офисът е задължителен или под формата на co-working офис (по-евтин) или индивидуален офис в града на установяване по ваш избор в Германия.

5. Подайте необходимите документи, за да създадете вашата компания GMBH в Германия. Трябва да подадете необходимите документи до компетентните органи, за да създадете вашата компания GMBH в Германия. Тези документи включват формуляр за заявление за учредяване на дружеството, устав на дружеството, бизнес план и акционерен капитал.

6. Получете необходимите лицензи и разрешения за вашата компания GMBH в Германия . Трябва да получите необходимите лицензи и разрешителни за вашата компания GMBH в Германия. Тези лицензи и разрешения могат да включват търговски лицензи, данъчни лицензи и екологични разрешения.

7. Трябва да гарантирате, че вашата компания GMBH спазва германското дружествено право, данъчното законодателство и трудовото право.

Като се свържете с нас, за да улесним живота ви във вашите административни и сложни процедури, вие ще можете успешно да създадете компания GMBH в Германия.

 

 

Поръчайте своята компания GMBH в Германия директно през нашия ПАЗАР:

Поръчайте ново учредяване чрез нашия пазар: Кликнете върху връзката по-долу

Добавете сметка в няколко валути, за да получите нашето съдействие за откриване на ескроу сметка и банкова сметка. 

 • Създайте акаунт на нашия ПАЗАР: Щракнете тук Вашият FIDULINK акаунт
 • Добавете този продукт към вашата кошница: като кликнете върху връзката по-долу: PACKAGE GMBH ГЕРМАНИЯ
 • Потвърдете поръчката си
 • Попълнете регистрационния формуляр
 • Попълнете формуляра за фактуриране
 • Платете таксите с кредитна карта или банков превод
 • Изпратете ни документите за самоличност на директорите и акционерите на компанията по имейл
 • Попълнете формулярите, изпратени след валидиране на поръчката След получаване на вашата поръчка и вашите документи, ние настройваме процеса на учредяване на вашата компания

След получаване на вашата поръчка и вашите документи, ние организираме процеса на учредяване на вашата компания

Свържете се с нашите специалисти по учредяване по имейл, телефон, WhatsApp чрез нашата вътрешна поддръжка...

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ FIDULINK

 • Предлагаме 100% поверителност на всички наши клиенти.
 • Предлагаме услугите на специалисти, адвокати и счетоводители, учредителен агент.
 • Ние предлагаме специализиран мениджър на акаунти.
 • Ние предоставяме помощ при откриване на банкови сметки чрез нашите добре установени банкови отношения.
Изпратете ни вашата заявка сега

Посетете нашия сайт: www.fidulink.com

Имейл: info@fidulink.com

Свържете се с нас чрез whatsapp, като отидете на началната ни страница на нашия сайт www.fidulink.com

Етикети на страницата:

Учредяване на компания в Германия, учредяване на компания в Германия, учредяване на компания в Германия GMBH, агенция за учредяване на компания в Германия GMBH, учредяване на компания в Германия GMBH, регистрация на компания в Германия GMBH, специалист по учредяване на компания в Германия GMBH, счетоводител Германия, счетоводител в Германия, регистрация на компания GMBH в Германия, компания GMBH регистрационни процедури в Германия, необходими документи за създаване на GMBH компания в Германия.

Ние сме онлайн!