Компания за създаване на Германия GMBH UG

Как да създадете GMBH компания в Германия: стъпките, които трябва да следвате с агенция FIDULINK.

Създаването на GMBH компания в Германия е сложен процес, който изисква внимателно планиране и подготовка. Фирмата FIDULINK ви придружава за регистрацията на вашата компания GMBH в Германия, както и за откриването на ескроу сметка в Германия и откриването на банкова сметка в Германия или в Европа, за да започнете дейността си с пълно спокойствие.

Ето стъпките за създаване на компания GMBH в Германия:

1. Определете целта и целите на дружеството GMBH, което ще бъде регистрирано в Германия.

2. Определяне на акционерния капитал и броя на акциите на компанията GMBH, която ще бъде регистрирана в Германия.

3. Назначаване на управляващ директор и борд на директорите на компанията GMBH, която ще бъде създадена в Германия. 

4. Изготвяне на устава на дружеството GMBH и предаване на компетентния орган (нотариус) – Ние организираме срещата, изпращаме досието на нотариуса за ваше удобство. Ние ви намираме двуезичен нотариус (англоговорящ), за да ви улесним в разбирането на актовете.

5. Получете одобрението на устава на германската компания GMBH от компетентния орган. Посещението при нотариус е задължително за директора в Германия. Акционерите могат да бъдат освободени от присъствие с пълномощно при нотариус в Германия.

6. Публикувайте обява в местен вестник, за да информирате обществеността за създаването на GMBH в Германия.

7. Подайте необходимите документи за учредяване на вашата компания GMBH при компетентния орган в Германия.

8. Вземете сертификат за регистрация на фирма GMBH в Германия.

9. Получете данъчен идентификационен номер и номер по ДДС за вашата компания GMBH в Германия.

10. Подайте необходимите документи в данъчните и митническите власти.

11. Получаване на необходимите разрешения и лицензи за извършване на дейността на дружеството.

12. Подайте необходимите документи пред банковите органи за откриване на банкова сметка за вашата компания, регистрирана в Германия.

13. Подайте документите на вашата германска компания GMBH, необходими в органите за социална сигурност, за да се регистрирате в системата за социална сигурност.

14. Подайте документите на вашата компания GMBH, регистрирана в Германия, необходими в органите за защита на околната среда, за да се регистрирате във фирмения регистър.

15. Подайте документите на вашата компания GMBH, създадена в Германия, необходими в органите по защита на труда, за да се регистрирате във фирмения регистър.

16. Подайте необходимите документи на вашата компания GMBH, регистрирана в Германия, в органите за защита на потребителите, за да се регистрирате в търговския регистър.

Плюсовете и минусите на създаването на GMBH компания в Германия

Ползите от създаването на GMBH компания в Германия са много. На първо място, Германия предлага много благоприятна правна и фискална рамка за бизнеса. Компаниите могат да се възползват от изгоден данъчен режим и система за защита на инвеститорите. Освен това Германия е много стабилна страна и предлага отлична инфраструктура за бизнес.

Освен това създаването на компания GMBH в Германия осигурява гъвкавост и защита на акционерите. Акционерите могат да избират свои служители и свои собствени правила и процедури. Освен това акционерите са защитени срещу финансови загуби и рискове, свързани с управлението на компанията.

Има обаче и недостатъци при създаването на компания GMBH в Германия. На първо място е необходимо да се спазват германските закони и разпоредби. И накрая, компаниите също трябва да отговарят на стандартите за съответствие и сигурност, което може да бъде много трудно за управление.

Различните видове GMBH компании в Германия и техните характеристики

В Германия има няколко вида дружества GMBH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung), които са дружества с ограничена отговорност. Всяка от тези компании има свои собствени характеристики и предимства.

Първото е класическото дружество GMBH, което е най-често срещаната форма на дружество с ограничена отговорност в Германия. Състои се от двама или повече акционери, които отговарят за управлението и финансите на компанията. Акционерите отговарят за задълженията на дружеството само до размера на акционерния си капитал.

Вторият тип е GMBH & Co. KG, което е хибридна форма между дружество с ограничена отговорност и командитно дружество. Състои се от един или повече акционери, които са отговорни за управлението и финансите на компанията, и един или повече ограничени партньори, които са отговорни само за дълга на компанията.

Третият тип е компанията GMBH & Co. OHG, която е хибридна форма между дружество с ограничена отговорност и събирателно дружество. Състои се от един или повече акционери, които отговарят за управлението и финансите на компанията, и един или повече партньори, които отговарят за дълга на компанията.

И накрая, четвъртият тип е компанията GMBH & Co. KGaA, която е хибридна форма между дружество с ограничена отговорност и акционерно дружество. Състои се от един или повече акционери, които отговарят за управлението и финансите на компанията, и един или повече акционери, които отговарят за дълга на компанията.

В обобщение, различните видове компании GMBH в Германия са класическата компания GMBH, компанията GMBH & Co. KG, компанията GMBH & Co. OHG и компанията GMBH & Co. KGaA. Всяка от тези компании има свои собствени характеристики и предимства и може да се използва за посрещане на специфични бизнес нужди.

Правните и данъчни задължения на компаниите GMBH в Германия

Фирмите GMBH в Германия подлежат на редица правни и данъчни задължения. Тези задължения са определени от немското търговско право и немското данъчно законодателство.

По отношение на правните задължения компаниите на GMBH в Германия трябва да спазват законите и разпоредбите, приложими за тяхната дейност. Те също трябва да се регистрират в търговския и фирмения регистър и да подават годишни отчети пред компетентните органи. Компаниите GMBH в Германия също трябва да поддържат счетоводна документация и счетоводни книги в съответствие с германските закони и разпоредби.

По отношение на данъчните задължения компаниите на GMBH в Германия трябва да плащат корпоративен данък и данък върху доходите на физическите лица. Те също трябва да плащат ДДС и данъци върху заплатите. Дружествата на GMBH в Германия също трябва да подават годишни данъчни декларации и данъчни декларации за личните доходи.

И накрая, компаниите на GMBH в Германия трябва да спазват законите и разпоредбите за защита на данните и поверителността. Те също трябва да спазват законите и разпоредбите за здравословни и безопасни условия на труд.

Съвети за успешно създаване на компания GMBH в Германия

1. Определете типа GMBH компания в Германия, която искате да създадете. GMBH е дружество с ограничена отговорност в Германия, което е подобно на LLC в Съединените щати. Трябва да решите дали искате да създадете дружество с ограничена отговорност или дружество с ограничена отговорност с променлив капитал.

2. Определете необходимия акционерен капитал за вашата компания GMBH в Германия. Германското законодателство изисква основателите на GMBH да внесат минимален акционерен капитал от 25 000 евро. Вие също трябва да решите колко акционерен капитал искате да внесете. Поне 50% трябва да бъдат депозирани, за да можете да регистрирате вашата фирма.

3. Назначете управляващ директор за вашата компания GMBH в Германия. Германското законодателство изисква всяко GMBH в Германия да има управляващ директор, който отговаря за управлението и ръководството на компанията. Трябва да назначите управляващ директор за вашата компания GMBH. Без ограничение по националност и държава на пребиваване. 

4. Déterminez le siège social de votre société GMBH en Allemagne . La loi allemande exige que chaque GMBH ait un siège social en Allemagne. Vous devez décider où vous souhaitez que votre société GMBH ait son siège social en Allemagne . La loi allemande n’accepte pas les boites aux lettres type « bureau virtuel » comme siège social. Mais un bureau est obligatoire soit sous forme de bureau co-working (moins couteux) ou un bureau individuel dans la ville d’implantation de votre choix en Allemagne.

5. Подайте необходимите документи, за да създадете вашата компания GMBH в Германия. Трябва да подадете необходимите документи до компетентните органи, за да създадете вашата компания GMBH в Германия. Тези документи включват формуляр за заявление за учредяване на дружеството, устав на дружеството, бизнес план и акционерен капитал.

6. Получете необходимите лицензи и разрешения за вашата компания GMBH в Германия . Трябва да получите необходимите лицензи и разрешителни за вашата компания GMBH в Германия. Тези лицензи и разрешения могат да включват търговски лицензи, данъчни лицензи и екологични разрешения.

7. Трябва да гарантирате, че вашата компания GMBH спазва германското дружествено право, данъчното законодателство и трудовото право.

Като се свържете с нас, за да улесним живота ви във вашите административни и сложни процедури, вие ще можете успешно да създадете компания GMBH в Германия.

 

 

Поръчайте своята компания GMBH в Германия директно през нашия ПАЗАР:

Поръчайте ново учредяване чрез нашия пазар: Кликнете върху връзката по-долу

Добавете сметка в няколко валути, за да получите нашето съдействие за откриване на ескроу сметка и банкова сметка. 

 • Създайте акаунт на нашия ПАЗАР: Щракнете тук Вашият FIDULINK акаунт
 • Добавете този продукт към вашата кошница: като кликнете върху връзката по-долу: PACKAGE GMBH ГЕРМАНИЯ
 • Потвърдете поръчката си
 • Попълнете регистрационния формуляр
 • Попълнете формуляра за фактуриране
 • Платете таксите с кредитна карта или банков превод
 • Изпратете ни документите за самоличност на директорите и акционерите на компанията по имейл
 • Попълнете формулярите, изпратени след валидиране на поръчката След получаване на вашата поръчка и вашите документи, ние настройваме процеса на учредяване на вашата компания

След получаване на вашата поръчка и вашите документи, ние организираме процеса на учредяване на вашата компания

Свържете се с нашите специалисти по учредяване по имейл, телефон, WhatsApp чрез нашата вътрешна поддръжка...

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ FIDULINK

 • Предлагаме 100% поверителност на всички наши клиенти.
 • Предлагаме услугите на специалисти, адвокати и счетоводители, учредителен агент.
 • Ние предлагаме специализиран мениджър на акаунти.
 • Ние предоставяме помощ при откриване на банкови сметки чрез нашите добре установени банкови отношения.
Изпратете ни вашата заявка сега

Посетете нашия сайт: www.fidulink.com

Имейл: info@fidulink.com

Свържете се с нас чрез whatsapp, като отидете на началната ни страница на нашия сайт www.fidulink.com

Етикети на страницата:

Учредяване на компания в Германия, учредяване на компания в Германия, учредяване на компания в Германия GMBH, агенция за учредяване на компания в Германия GMBH, учредяване на компания в Германия GMBH, регистрация на компания в Германия GMBH, специалист по учредяване на компания в Германия GMBH, счетоводител Германия, счетоводител в Германия, регистрация на компания GMBH в Германия, компания GMBH регистрационни процедури в Германия, необходими документи за създаване на GMBH компания в Германия.

bitcoin
Bitcoin (BTC) $ 25,771.91 3.82%
ethereum
Ethereum (ETH) $ 1,814.47 3.02%
обсег на знания
Тетер (USDT) $ 1.00 0.01%
БНБ
БНБ (БНБ) $ 276.58 8.14%
usd монета
USD монета (USDC) $ 0.99999 0.01%
xrp
XRP (XRP) $ 0.51242 4.87%
заложен етер
Лидо заложен етер (STETH) $ 1,814.33 2.95%
Кардано
Cardano (ADA) $ 0.351838 6.31%
dogecoin
Dogecoin (DOGE) $ 0.066717 7.06%
Солана
Солана (SOL) $ 20.00 7.13%
матик-мрежа
Многоъгълник (MATIC) $ 0.830887 6.32%
TRON
TRON (TRX) $ 0.078683 3.37%
litecoin
Litecoin (LTC) $ 87.38 6.24%
полкадот
Полкадот (DOT) $ 5.07 3.46%
binance-USD
USD Binance (BUSD) $ 0.999586 0.03%
лавина-2
Лавина (AVAX) $ 14.11 4.11%
шиба-ину
Шиба Ину (SHIB) $ 0.000008 6.02%
от
Дай (DAI) $ 0.999328 0.03%
увит-биткойн
Увит биткойн (WBTC) $ 25,847.93 3.75%
uniswap
Премахване (UNI) $ 4.72 5.05%
лео токен
LEO жетон (LEO) $ 3.51 2.29%
Chainlink
Chainlink (ВРЪЗКА) $ 6.07 4.79%
космос
Космос център (ATOM) $ 10.00 6.32%
ОКБ
OKB (ОКБ) $ 44.76 1.80%
monero
Monero (XMR) $ 141.13 3.95%
отворената мрежа
тонкойн (TON) $ 1.67 3.82%
ethereum classic
Ethereum Classic (ETC) $ 17.05 5.18%
звезден
Звездна (XLM) $ 0.088107 3.74%
Bitcoin-касов
Bitcoin Cash (BCH) $ 109.42 3.91%
вярно-USD
Истински USD (TUSD) $ 0.999267 0.10%
лидо-дао
Прочетете DAO (LDO) $ 2.19 2.98%
интернет компютър
Интернет компютър (ICP) $ 4.35 7.82%
filecoin
Filecoin (FIL) $ 4.23 7.87%
квантоугодни мрежа
Количество (QNT) $ 111.54 3.23%
годни
Аптос (APT) $ 8.02 9.06%
Hedera-hashgraph
хедера (HBAR) $ 0.048878 1.96%
крипто-ком-верига
кронос (CRO) $ 0.058661 2.90%
арбитрам
Арбитрум (ARB) $ 1.13 2.99%
близо до
Протокол NEAR (NEAR) $ 1.50 8.04%
vechain
VeChain (ПОО) $ 0.018492 5.34%
Apecoin
ApeCoin (APE) $ 2.93 8.27%
графиката
Графиката (GRT) $ 0.117138 5.30%
paxos стандарт
Pax долар (USDP) $ 0.999993 0.12%
фраза
Фракс (FRAX) $ 0.998154 0.16%
algorand
Алгоранд (ALGO) $ 0.136734 8.76%
пясъчника
Пясъчникът (ПЯСЪК) $ 0.524033 13.13%
elrond-erd-2
MultiversX (EGLD) $ 36.69 2.28%
EOS
EOS (EOS) $ 0.846551 6.86%
ракета-басейн
Ракетен басейн (RPL) $ 47.31 3.43%
оптимизъм
оптимизъм (OP) $ 1.41 2.67%