Институция за плащания на лицензи в Естония

FiduLink Estonia подкрепя компаниите в техния процес на създаване на компания в Естония и получаване на лиценз за онлайн плащане в Естония. В Естония Този лиценз на платежна институция ви дава право да предоставяте услуги за онлайн плащане и парични преводи между вашите потребители в Естония, а също и в Европа.

Лиценз за финансово посредничество в Естония

FiduLink Estonia подкрепя компаниите в техния процес на създаване на компания в Естония и получаване на лиценз за банково и/или финансово посредничество в Естония. В Естония Този лиценз ви дава право да предоставяте онлайн брокерски услуги или банкови и/или агенции за финансови продукти на вашите потребители в Естония, но също и в Европа.

Лиценз за търговия с акции в Естония

FiduLink Estonia подкрепя компаниите в техния процес на създаване на компания в Естония и получаване на лиценз за финансова и фондова търговия в Естония. Този лиценз дава правото да предоставяте услуги за онлайн търговия на вашите потребители в Естония, но също и в Европа.

Лиценз за обмяна на валута в Естония

FiduLink Estonia подкрепя компаниите в техния процес на създаване на компания в Естония и получаване на лиценз за фидуциарна валутна обмяна в Естония. В Естония този Лиценз ви дава право да предоставяте онлайн услуги за обмяна на валута на вашите потребители в Естония, но също и в Европа.

Лиценз на институция за електронни пари (EMI) Естония

FiduLink Estonia подпомага компаниите в процеса им на създаване на компания в Естония и получаване на лиценз за електронна платежна институция (EMI) в Естония. В Естония Този лиценз дава правото да предоставяте услуги за онлайн плащане, парични преводи, предоставяне на платежни карти и сметка (IBAN) между вашите потребители в Естония, но също и в Европа.

Лиценз на доставчик на електронни портфейли в Естония

FiduLink Estonia подкрепя компаниите в стъпките им за създаване на компания в Естония и за получаване на регулация или лиценз за онлайн доставчик на електронни портфейли в Естония. В Естония този Лиценз или регламент дава правото на предоставяне на услуги за електронен портфейл и прехвърляне на цифрови валути (криптовалути) между вашите потребители в Естония, но също и в Европа.

Лиценз за електронна обмяна на пари (криптовалута) в Естония

FiduLink Estonia подкрепя компаниите в усилията им да създадат компания в Естония и да получат лиценз или регулация за обмен на електронни валути (криптовалути) онлайн в Естония. В Естония този регламент или лиценз дава на вашите потребители право на онлайн услуги за обмен на криптовалута в Естония, но също и в Европа.

Лиценз за краудфандинг в Естония

FiduLink в Естония подкрепя компаниите в техния процес на създаване на компания в Естония и получаване на лиценз за краудфандинг в Естония. В Естония този лиценз или регламент дава право на вашите потребители да предоставят инвестиционни услуги с участие в Естония, но също и в Европа.

Лиценз за кредит в Естония

FiduLink в Естония подкрепя компаниите в техните стъпки за създаване на компания в Естония и за получаване на лиценз за предоставяне на паричен заем (кредит) в Естония. В Естония този Лиценз ви дава право да предоставяте услуги за финансово кредитиране на вашите потребители в Естония, но също и в Европа.

Лиценз на банка в Естония

FiduLink Estonia подпомага компаниите в процеса на създаване на компания в Естония и получаване на лиценз за банково или онлайн банкиране в Естония. В Естония този лиценз ви дава право да предоставяте всички банкови и финансови услуги на вашите потребители в Естония, но също и в Европа.

ICO лиценз в Естония

FiduLink Estonia подкрепя компаниите в техния процес на създаване на компания в Естония и получаване на лиценз или регулиране на ICO в Естония. В Естония този лиценз или регламент дава правото да предоставяте електронен портфейл и да продавате вашите токени (криптовалута) на вашите потребители в Естония, но също и в Европа.