Фирмени данъци в Тайван? Цялата информация

FiduLink® > Бизнеси Предприемачи > Фирмени данъци в Тайван? Цялата информация

Как се облагат фирмите в Тайван?

Компаниите в Тайван се облагат с данък съгласно системата за корпоративно подоходно облагане. Компаниите се облагат с данък върху своите облагаеми печалби, които се изчисляват чрез приспадане на допустимите разходи от облагаемия доход. Компаниите се облагат с корпоративен данък от 17%. Предприятията могат също да бъдат облагани с данък върху техните необлагаеми печалби, които се изчисляват чрез приспадане на допустимите разходи от необлагаемия доход. Фирмите се облагат с корпоративен данък върху доходите от 5%. Предприятията могат също да бъдат облагани с данък върху техните необлагаеми печалби, които се изчисляват чрез приспадане на допустимите разходи от необлагаемия доход. Фирмите се облагат с корпоративен данък върху доходите от 5%. Предприятията могат също да бъдат облагани с данък върху техните необлагаеми печалби, които се изчисляват чрез приспадане на допустимите разходи от необлагаемия доход. Фирмите се облагат с корпоративен данък върху доходите от 5%. Предприятията могат също да бъдат облагани с данък върху техните необлагаеми печалби, които се изчисляват чрез приспадане на допустимите разходи от необлагаемия доход. Фирмите се облагат с корпоративен данък върху доходите от 5%. Предприятията могат също да бъдат облагани с данък върху техните необлагаеми печалби, които се изчисляват чрез приспадане на допустимите разходи от необлагаемия доход. Компаниите също подлежат на данъци върху заплатите и доходите, които се изчисляват въз основа на заплатите и доходите, изплащани на служителите. Фирмите се облагат с данък върху заплатите и доходите от 5%.

Какви са ставките на корпоративния данък в Тайван?

Корпоративните данъчни ставки в Тайван са определени на 17% за облагаеми печалби под 120 милиона NT$ и 20% за облагаеми печалби над 120 милиона NT$. Компаниите с облагаеми печалби под 120 милиона NT$ имат право на 50% данъчен кредит върху облагаемите си печалби. Компаниите с облагаеми печалби над 120 милиона нови тайвански долара имат право на 40% данъчен кредит върху своите облагаеми печалби. Предприятията с облагаеми печалби над 1 милиард NT$ имат право на 30% данъчен кредит върху своите облагаеми печалби.

Какви са данъчните облекчения за бизнеса в Тайван?

Компаниите в Тайван се ползват с редица данъчни предимства. Компаниите могат да се възползват от намалена данъчна ставка върху своите печалби, както и от данъчен кредит за капиталови разходи и научноизследователска и развойна дейност. Компаниите също могат да се възползват от данъчен кредит за разходи за обучение и набиране на персонал. Фирмите също могат да се възползват от данъчен кредит за капиталови разходи и оборудване. И накрая, компаниите могат да се възползват от данъчен кредит за разходи за реклама и промоция. Тези данъчни облекчения могат да помогнат на бизнеса в Тайван да намали разходите и да подобри рентабилността.

Как компаниите в Тайван могат да намалят данъците си?

Компаниите в Тайван могат да намалят данъците си чрез прилагане на специфични данъчни мерки. Тези мерки включват данъчни облекчения за компании, инвестиращи в проекти за научноизследователска и развойна дейност, данъчни облекчения за компании, инвестиращи в проекти за устойчиво развитие, данъчни облекчения за компании, инвестиращи в обучение и проекти за развитие на умения, данъчни облекчения за компании, инвестиращи в технологична модернизация и проекти за надграждане, данъчни облекчения за компании, инвестиращи в проекти за развитие на инфраструктурата и данъчни облекчения за компании, инвестиращи в проекти за развитие на селските райони. Освен това компаниите могат да се възползват и от данъчни облекчения за компании, които инвестират в проекти за опазване на околната среда и запазване на природните ресурси.

Какви са сроковете и процедурите за плащане на корпоративни данъци в Тайван?

Компаниите в Тайван са задължени да плащат данъците си в края на всяка фискална година. Предприятията трябва да попълнят данъчната си декларация и отчета за печалбата и загубата до 31 март на следващата година. След това компаниите трябва да платят своите данъци в рамките на два месеца след края на финансовата година. Компаниите могат да плащат данъците си онлайн или по банков път. Компаниите също трябва да предоставят доказателство за плащане на данъчните власти. Фирмите, които не плащат данъците си навреме, подлежат на санкция.

Ние сме онлайн!