Фирмени данъци в Черна гора? Цялата информация

FiduLink® > Бизнеси Предприемачи > Фирмени данъци в Черна гора? Цялата информация

Как Черна гора изчислява корпоративните данъци?

Черна гора изчислява корпоративните данъци въз основа на техния оборот и облагаема печалба. Компаниите се облагат със ставка от 9% върху облагаемата им печалба и със ставка от 9% върху техния оборот. Компаниите в Черна гора с годишен оборот под 1 милион евро са освободени от данък върху облагаемата печалба. Компаниите в Черна гора с годишен оборот над 1 милион евро се облагат със ставка от 9% върху тяхната облагаема печалба. Компаниите в Черна гора с годишен оборот над 5 милиона евро се облагат със ставка от 11% върху тяхната облагаема печалба. Компаниите в Черна гора с годишен оборот над 10 милиона евро се облагат със ставка от 13% върху тяхната облагаема печалба. Компаниите с годишен оборот над 15 милиона евро се облагат със ставка от 15% върху облагаемата си печалба. Компаниите в Черна гора с годишен оборот над 20 милиона евро се облагат със ставка от 17% върху тяхната облагаема печалба. Компаниите в Черна гора с годишен оборот над 25 милиона евро се облагат със ставка от 19% върху тяхната облагаема печалба. Компаниите в Черна гора с годишен оборот над 30 милиона евро се облагат със ставка от 21% върху тяхната облагаема печалба. Компаниите в Черна гора с годишен оборот над 35 милиона евро се облагат със ставка от 23% върху тяхната облагаема печалба. Компаниите в Черна гора, които имат годишен оборот над 40 милиона евро, се облагат със ставка от 25% върху облагаемата си печалба.

Също така компаниите в Черна гора са задължени да плащат данък върху дивиденти и лихви, който се изчислява в размер на 15%. Фирмите в Черна гора също са длъжни да плащат данък върху капиталовата печалба, който се изчислява в размер на 15%. Фирмите в Черна гора също са длъжни да плащат данък върху реинвестираните печалби, който се изчислява в размер на 5%.

Какви са данъчните предимства, предлагани на компаниите в Черна гора?

Черна гора предлага на компаниите данъчни облекчения за насърчаване на инвестициите и икономическия растеж. Основните данъчни предимства в Черна гора включват намалени данъчни ставки, освобождаване от данъци, данъчни облекчения и данъчни кредити.

Компаниите в Черна гора могат да се възползват от намалена данъчна ставка от 9% върху своите облагаеми печалби. Компаниите могат също да се възползват от 50% освобождаване от данъци върху облагаемите си печалби през първите пет години на дейност.

Компаниите в Черна гора също могат да се възползват от 50% намаление на данъка върху техните облагаеми печалби през първите пет години на дейност. Компаниите в Черна гора също могат да се възползват от данъчен кредит от 50% върху техните облагаеми печалби през първите пет години на дейност.

Освен това компаниите в Черна гора могат да се възползват от освобождаване от данък върху получените дивиденти и лихви. Компаниите в Черна гора също могат да се възползват от освобождаване от данъци върху капиталовите печалби, реализирани в резултат на продажбата на акции.

И накрая, компаниите в Черна гора могат да се възползват от освобождаване от данъци върху печалбите, реинвестирани в тяхната дейност. Компаниите също могат да се възползват от освобождаване от данъци върху печалбите, реинвестирани в дългосрочни инвестиционни проекти.

Какви са ставките на корпоративния данък в Черна гора?

Черна гора налага корпоративен данък от 9%. Компаниите, които реализират облагаема печалба над 1 милион евро, се облагат с данъчна ставка от 11%. Компаниите в Черна гора, които реализират облагаема печалба под 1 милион евро, подлежат на данъчна ставка от 9%. Компаниите в Черна гора, които реализират облагаема печалба под 100 000 евро, са освободени от корпоративен данък. Компаниите, които реализират облагаема печалба над 100 000 евро, се облагат с данъчна ставка от 9%. Компаниите в Черна гора, които реализират облагаема печалба над 1 милион евро, подлежат на данъчна ставка от 11%.

Как компаниите могат да намалят своите корпоративни данъци в Черна гора?

Компаниите в Черна гора могат да намалят своите корпоративни данъци в Черна гора, като се възползват от различните данъчни мерки, въведени от правителството. Тези мерки включват данъчни облекчения за компании в Черна гора, които инвестират в определени сектори, освобождаване от данъци за компании, които създават работни места, и данъчни облекчения за компании, които инвестират в научноизследователски и развойни проекти. Освен това компаниите в Черна гора могат да се възползват от данъчни облекчения за инвестиции в инфраструктура и проекти за устойчиво развитие. И накрая, компаниите в Черна гора могат да се възползват от данъчни облекчения за инвестиции в проекти за обучение и развитие на умения.

Какви са сроковете и процедурите за плащане на фирмени данъци в Черна гора?

В Черна гора корпоративните данъци се плащат в края на всяко тримесечие. Компаниите трябва да подадат своята декларация за корпоративен данък и съответното плащане в Данъчната дирекция на Черна гора до 15-ия ден на месеца, следващ края на тримесечието. Компаниите в Черна гора могат да плащат своите корпоративни данъци онлайн или по банков път. Компаниите в Черна гора, които не плащат своите корпоративни данъци навреме, подлежат на неустойка от 0,1% на ден закъснение.


Етикети на страницата: 

Фирмени данъци в Черна гора, Фирмени данъци в Черна гора, Фирмено данъчно облагане в Черна гора, Данъци за клонове на чуждестранни компании в Черна гора, Данъци за клонове на чуждестранни компании в Черна гора, Дъщерни данъци на компании в Черна гора, Дъщерни данъци на компании в Черна гора Данъчна информация за компании в Черна гора открийте фирмени данъци в Черна гора фирмени данъчни експертизи в Черна гора

Нужда от помощ ?