Фирмени данъци в Словакия? Цялата информация

FiduLink® > Бизнеси Предприемачи > Фирмени данъци в Словакия? Цялата информация

Как Словакия регулира корпоративните данъци?

В Словакия компаниите подлежат на корпоративен данък, който се изчислява върху техните облагаеми печалби. Корпоративният данък обикновено е между 19 и 23%, в зависимост от вида на бизнеса и размера на облагаемата печалба. Компании в Словакия, които реализират облагаема печалба под 1,4 милиона евро, подлежат на 19% корпоративен данък. Компаниите в Словакия, които реализират облагаема печалба над 1,4 милиона евро, подлежат на 23% корпоративен данък. Компаниите в Словакия също могат да се възползват от определени данъчни освобождавания, по-специално за инвестиции в рисков капитал и инвестиции в информационни и комуникационни технологии.

Какви са данъчните предимства, предлагани на фирмите в Словакия?

В Словакия компаниите могат да се възползват от няколко данъчни предимства. Компаниите могат да се възползват от намалената ставка на корпоративния данък от 19%, което е под средното за Европа. Компаниите в Словакия също могат да се възползват от намалена данъчна ставка върху дивидентите от 5%. Компаниите в Словакия също могат да се възползват от намален режим на данък върху капиталовите печалби от 5%. Компаниите в Словакия също могат да се възползват от намален режим на данък върху капиталовите печалби от 5%. Компаниите в Словакия също могат да се възползват от режим на намален лихвен данък от 5%. Компаниите в Словакия също могат да се възползват от режим на намален данък върху роялти от 5%. И накрая, компаниите в Словакия могат да се възползват от данъчен режим за дивиденти, изплащани на нерезиденти, намалени на 5%.

Какви са ставките на корпоративния данък в Словакия?

В Словакия компаниите се облагат с плосък данък от 23%. Фирмите с годишен оборот под 1,2 милиона евро се облагат с намалена ставка от 15%. Компаниите в Словакия с годишен оборот над 1,2 милиона евро се облагат със ставка от 19%. Фирми в Словакия с годишен оборот над 5 милиона евро се облагат със ставка от 22%. Компаниите в Словакия с годишен оборот над 10 милиона евро се облагат със ставка от 25%.

Как компаниите могат да намалят данъците си в Словакия?

Компаниите могат да намалят данъците си в Словакия, като прилагат специфични данъчни мерки. Словакия предлага данъчни облекчения за компании, инвестиращи в специфични икономически дейности, като иновации, научноизследователска и развойна дейност, възобновяема енергия и енергийна ефективност. Компаниите в Словакия също могат да се възползват от данъчни облекчения за инвестиции в проекти за регионално развитие и специални икономически зони. Компаниите в Словакия също могат да се възползват от данъчни облекчения за инвестиции в проекти за устойчиво развитие и проекти за опазване на околната среда. И накрая, компаниите в Словакия могат да се възползват от данъчни облекчения за инвестиции в проекти за обучение и развитие на умения.

Какви данъчни облекчения са налични за бизнеса в Словакия?

В Словакия компаниите могат да се възползват от различни данъчни облекчения. Основните данъчни облекчения, достъпни за бизнеса в Словакия, са:

1. Инвестиционно приспадане: Компаниите в Словакия могат да се възползват от данъчно приспадане за инвестиции, направени в материални и нематериални активи.

2. Приспадане за научноизследователска и развойна дейност: Компаниите в Словакия могат да се възползват от данъчно облекчение за разходи, направени в научноизследователска и развойна дейност.

3. Приспадане за обучение и професионално развитие: Компаниите в Словакия могат да се възползват от данъчно приспадане за разходи, направени при обучение и професионално развитие.

4. Приспадане на разходи за здраве и безопасност: Компаниите могат да се възползват от данъчно облекчение за разходи, направени за здраве и безопасност.

5. Приспадане на разходи за опазване на околната среда: Компаниите в Словакия могат да се възползват от данъчно облекчение за разходи, направени за опазване на околната среда.

6. Приспадане за разходи за насърчаване на износа: Компаниите могат да се възползват от данъчно облекчение за разходи, направени при насърчаване на износа.

7. Приспадане на разходи за защита на правата на интелектуална собственост: Компаниите в Словакия могат да се възползват от данъчно облекчение за разходи, направени при защита на правата на интелектуална собственост.

Освен това компаниите в Словакия могат да се възползват от други данъчни удръжки, като удръжки за рекламни и маркетингови разходи, удръжки за транспортни и логистични разходи и удръжки за разходи за обучение и развитие.


Етикети на страницата: 

Словакия фирмена данъчна информация, Словакия фирмена данъчна информация, Словакия фирмени данъци, Словакия фирмени данъци, Словакия фирмени данъци клонове, Словакия фирмени клонове данъци, Словакия дъщерни фирми данъци, Словакия дъщерни фирми данъци, открийте Словакия фирмено данъчно облагане Открийте Словакия фирмено данъчно облагане информация Словакия фирмена информация клон чуждестранна компания Словакия

Ние сме онлайн!