Лиценз за превоз на пътници

FiduLink подкрепя компаниите в усилията им да създадат Компания и да получат лиценз за пътнически превози (пътнически превози). Този Лиценз дава право за предоставяне на услуги за превоз на пътници.

Лиценз за такси

FiduLink подкрепя компаниите в усилията им да създадат компания и да получат лиценз за превоз на хора с таксита (транспортни таксита). Този Лиценз дава право за предоставяне на услуги за превоз на пътници от таксита.

Лиценз за превоз на стоки

FiduLink подкрепя компаниите в усилията им да създадат компания и да получат лиценз за автомобилен товарен транспорт (пътен товарен транспорт). Настоящият Лиценз дава право на предоставяне на услуги за превоз на товари.

Шофьорска книжка на UBER

FiduLink подкрепя компаниите в усилията им да създадат компания и да получат лиценз за превоз на пътници с превозно средство или лимузина (пътен транспорт на лица). Този Лиценз дава право за предоставяне на услуги за превоз на пътници.

Лиценз за въздушен транспорт

FiduLink подкрепя компаниите в усилията им да създадат компания и да получат лиценз за въздушен транспорт на стоки (въздушен транспорт на стоки). Този Лиценз дава право за предоставяне на услуги за въздушен транспорт за Стоки.

Лиценз за въздушен пътнически превоз

FiduLink подкрепя компаниите в усилията им да създадат компания и да получат лиценз за въздушен транспорт на лица (въздушен транспорт на лица). Този Лиценз дава право за предоставяне на услуги за въздушен транспорт на пътници.

Лиценз за морски превоз на товари

FiduLink подкрепя компаниите в усилията им да създадат Компания и да получат лиценз за морски превоз на товари (Морски транспорт на стоки). Настоящият Лиценз дава право на предоставяне на услуги за превоз на товари.

Лиценз за морски транспорт на хора

FiduLink подкрепя компаниите в усилията им да създадат Компания и да получат лиценз за морски транспорт на лица (Морски транспорт на лица). Този Лиценз дава право на предоставяне на услуги за морски пътнически транспорт.

Нужда от помощ ?