FiduLink ®

Хартата на общността FiduLink®

FiduВръзка ® I  10-те принципа на Хартата

Качество, сигурност, измама: списъкът по-долу не е изчерпателен, но включва определени принципи, които могат да доведат до (временно) спиране или (постоянно) деактивиране на вашия акаунт FiduВръзка ® и услуги. 

 

1 - Никога не предоставяйте незаконни услуги или продукти с компания, която създава или използва услугите на FiduВръзка ® 

2 - Останете професионални и учтиви при всякакви обстоятелства с агенти, адвокати, счетоводители, бизнес центрове и други заинтересовани страни. FiduВръзка ®

3 - Никога не позволявайте на друго лице да използва вашия акаунт FiduВръзка ® за да се свържете с мрежата

4 - Никога не използвайте услугите на FiduВръзка ® за фирма, различна от регистрираната в услугите на FiduВръзка ®

5 - Никога не започвайте дейността на фирмата без да сте получили официални документи или активиране на услуги от FiduВръзка ®

6 - Предоставете в рамките на 48 часа всички професионални или лични документи, които FiduВръзка ® може да те попита

7 - Подновете вашата компания или услуги максимум 1 месец преди края на услугите FiduВръзка ®

8 - Никога не предоставяйте документ, който е бил обект на какъвто и да е вид ретуширане.

9 - Никога не променяйте данните за контакт (адрес, телефонен номер и т.н.), без да уведомите FiduВръзка ®

10 - Никога не използвайте услугите или продуктите на FiduВръзка ® за извършване или установяване на данъчни, административни, финансови измами и др.

Нужда от помощ ?