Харта на потребителя

Хартата на общността на FiduLink

FIDUЛИНК I 10-те принципа на Хартата

Качество, сигурност, измами: списъкът по-долу не е изчерпателен, но включва определени принципи, които могат да доведат до (временно) спиране или (постоянно) деактивиране на вашия FIDU акаунт.LINK и услуги. 

 

1 - Никога не предоставяйте незаконни продукти или услуги с компания, която създава или използва услугите на FIDULINK. С 

2 - Останете професионални и учтиви при всякакви обстоятелства с агентите на FIDULINK

3 - Никога не позволявайте на друг човек да използва вашия FIDU акаунтLINK или MY OFFICE, за да се свържете с мрежата

4 - Никога не използвайте услугите на FIDULINK за компания, различна от тази, регистрирана в услугите на FIDULINK

5 - Никога не започвайте дейността на компанията, без да сте получили официалните документи или активиране на услугите от FIDULINK

6 - Предоставете в рамките на 48 часа всички професионални или лични документи, които FIDULINK може да те попита

7 - Подновете вашата компания или услуги най-много 1 месец преди края на услугите на FIDULINK

8 - Никога не предоставяйте документ, който е бил предмет на ретуш от какъвто и да е вид

9 - Никога не променяйте данните за контакт (адрес, телефон и т.н.), без да информирате FIDULINK. С

10 - Никога не използвайте услугите или продуктите на FIDULINK.com за създаване или установяване на данъчни, административни, финансови измами и др.