ОБЩИ УСЛОВИЯ

ОБЩИ УСЛОВИЯ - ПРОДАЖБА - ПОЛЗВАНЕ - УСЛУГИ

 

1 - Обект и обхват

1.1. Тези общи условия за продажба и употреба са предназначени да уреждат търговските отношения между " Fiduвръзка ®” или „SUXYS ®” операторите за FiduLink.com и неговите поддомейни: SUXYS INTERNATIONAL® Limited, централен офис: Burlington Tower, Business Bay Дубай, Обединени арабски емирства – SUXYS EUROPE Limited, компания 739284, централен офис: Black Church, ST. Mary's Place, Дъблин 7, DO7 P4AX, Ирландия – SUXYS® LLC, Главен офис: Coastal Highway Lewes, Delaware, 19958, Съединени американски щати, („Фидувръзка ®") (" Fiduвръзка.com ") (“ Всички .Fidu домейни и поддомейнивръзка.com ")

и неговите клиенти (" Клиент "). Въз основа на тези Общи търговски условия, Fiduвръзка.com ще предостави на Клиента различни услуги като създаване на компании (“ Общество "), (" дъщерно дружество"), (" клон") и някои свързани допълнителни услуги (" Допълнителни услуги "), както и съдействие, свързано с откриване на сметки в банки или небанкови доставчици на финансови услуги или други банкови и/или финансови учреждения или институции, регулирани или нерегулирани в съответните им юрисдикции („ Откриване на сметка или банково въведение »).

1.2. Настоящите общи търговски условия представляват неразделна част от всеки договор, сключен между КЛИЕНТИ et Fiduвръзка ® чрез цифров подпис на формуляр Fiduвръзка ®, че да бъде подписан онлайн чрез валидиране на поръчка в платформа Fiduвръзка ® или под домейни и Marketplace или приложения или на хартия (“ Договор ") в PDF формат. Чрез сключване на договор с Fiduвръзка ®, Клиентът приема настоящите Общи търговски условия. Списък с цени и списък на услугите са достъпни на уебсайтовете на Fiduвръзка ® и поддомейни и други приложения и MarketPlace.

1.3. Всички други общи условия, които се отклоняват, противоречат или допълват настоящите Общи търговски условия, ще бъдат изключени от всеки Договор, освен ако не е изрично договорено друго в писмена форма между Клиента и Fiduвръзка ®.

1.4. В случай на противоречие между тези Общи търговски условия и който и да е договор, клаузите на Договора имат предимство пред тези Общи търговски условия. В случай на конфликт, можете да се свържете с нашата услуга за управление на конфликти на адрес: адвокат [@] fidulink.com. Нашият адвокат ще се погрижи за вашето искане.

1.5. Fiduвръзка ® си запазва правото да променя Общите търговски условия по всяко време с незабавен ефект без задължения за уведомяване на своите потребители. Клиентът ще бъде информиран за тези промени чрез известие, публикувано на Fiduвръзка ® чрез блога Fiduвръзка ® с официална публикация. Измененията ще се считат за одобрени от Клиента, освен ако Fiduвръзка ® получава писмено възражение в това отношение в рамките на четири седмици от датата на уведомление до lawyer(@)fidulink.com с оригинално писмо, изпратено до седалището му с препоръчана поща с обратна разписка до Fiduвръзка ®. Моля, имайте предвид, че всеки отказ от общите условия за продажба и използване или модификации или актуализации ще доведе до прекратяване на услугите, както и до пълно спиране на всички услуги. Fiduвръзка ®  от получаването на вашето оригинално писмо.

 

2 - Съдържание и обхват на услугите

Основане и управление на компания и допълнителни услуги

2.1. Fiduвръзка ® може да предостави на Клиента услуга по учредяване на дружество, дъщерно дружество, клон в юрисдикциите, посочени в списъка, публикуван на сайта на Fiduвръзка ® ( www.fidulink.com ) или неговите платформи (интернет, мобилно приложение или приложение за таблет, приложение IOS, приложение за Android). Fiduвръзка ® може също да организира, независимо дали чрез филиали на Fiduвръзка ® или трети страни, предоставянето на Допълнителни услуги, като например назначаване на синдици, доверителни акционери, сметка на търговец в Интернет, лого на компанията, фирмен печат, фирмен печат, пълномощно, нотариално заверено заверяване и апостил върху документи, искане за лицензи, искане за одобрение, търсене на помещения, търсене на персонал, търсене на партньори и всякакви други услуги, които Fiduвръзка ® и КЛИЕНТЪТ ще сметне за полезно да създаде или създаде фирма на клиента. Терминът „свързани компании“ означава, по отношение на Fiduвръзка ®, дъщерно или холдингово дружество на Fiduвръзка ® или всяко друго дъщерно дружество на това холдингово дружество, адвокати, счетоводители, юристи, нотариуси и други агенти Fiduвръзка ®.

2.2. Всички допълнителни услуги ще се предоставят въз основа на конкретно споразумение между клиента и съответния доставчик на допълнителни услуги, с изключение на печати, печати и лога, нотариално заверено удостоверение и апостил. 

2.3. Включено в регистрацията на пакет от дружества: 4 акционери, 2 директори, допълнителни акционери или директори ще подлежат на фактуриране при регистрация в зависимост от юрисдикцията.

 

мощност (ПЪЛНОМОЩНО)

Клиентът разрешава Fiduвръзка ® и поддомейни, SUXYS ® и неговите представители, агенти Fiduвръзка ® , Адвокати Fiduвръзка ® , счетоводители Fiduвръзка ® , Партньори Fiduвръзка ® за редактиране, писане, публикуване, административни процедури, физическо или електронно представителство при нотариуси, счетоводители, адвокати, банки, банкови и/или финансови институции и всички други администрации, въвеждане, предаване на документи и други регистрации при власти, банки, финансови институции , търговски камари, камари на предприятия за създаване и/или учредяване на компания, дъщерно дружество или клон, прекратяване на дружество, дъщерно дружество или клон, всички промени, свързани с компанията, клон, дъщерно дружество. Това правомощие ще започне в деня на поръчката и ще приключи в края на услугите, предлагани от Fiduвръзка ® т.е. 365 дни и ще бъде автоматично подновен при подновяване на услугите и валидиране на цифровата поръчка и приемане на тези общи условия за продажба и използване и подновяване на услугите. въпреки това Fiduвръзка ® си запазва правото да установи ново правомощие в случай на искане от страна на властите за учредяване или всяка промяна относно създаването, промяната или друго заличаване на компанията от името на клиента и неговата компания. Пълномощното трябва да е нотариално заверено и апостил от Хага.

 

Банкова сметка I Банкиране или финансово въведение I Електронен портфейл I Обмен

2.3. Fiduвръзка ® при поискване може да помогне на Клиента в контекста на банково или финансово въвеждане, откриване на сметка в банка, платежна институция, финансова институция или небанков доставчик на услуги, доставчик на електронни портфейли (“ Банка или институция "). В този контекст, Fiduвръзка ® може да предложи на Клиента списък на заведения, но Клиентът е отговорен за избора на заведение при условие, че се приеме установяването и съответствието на клиента и неговото дружество, дъщерно дружество, клон, офис търговско представителство (Добро състояние, Дейности, Поддръжка, помещения ...). Клиентът може да избере или заведение от списъка с обекти, предоставен от Fiduвръзка ® или заведение на трета страна (само при поискване и без гаранция, че заведението приема откриването на фирмената сметка на клиента) в рамките на две заявки и откази от клиента и/или банки и/или заведения). Успешното внедряване на допълнителни услуги като кредитни карти, банкови чекови книжки или достъп до Интернет банкиране не е гарантирано и се предлага във вида, в който е и без гаранция. Услугата може да се използва само за законни цели, определени от приложимото законодателство и клиентът се задължава да предостави цялата информация, свързана с неговата дейност и произхода на средствата му, както и всякакви други въпроси или информация, поискани от банковата или финансова институция или Fiduвръзка ® и/или други агенти Fiduвръзка ® или други партньори Fiduвръзка ® , Адвокати Fiduвръзка ® , счетоводители Fiduвръзка ® или други агенти за контрол на тип AML Compliance.

2.4 Fiduвръзка ® не предлага никаква услуга Wallet или E-Wallet, услугите Wallet или E-Wallet, присъстващи на уебсайта на www.FiduLink.com и/или под домейни и други домейни на марката, са услуга, предлагана от компании на трети страни, упълномощени да предоставят обмен услуги, електронен портфейл – портфейл… (Доставчик на електронен портфейл и платформа за обмен за професионалисти в контекста на търговски операции) под името Label E-Wallet Fiduвръзка ®. Клиентът приема, че не може при никакви обстоятелства и от каквото и да е естество да се обърне против Fiduвръзка ® и неговите поддомейни по отношение на връзката за регистрация и влизане, представена на уебсайта Fiduвръзка ®. Клиентът се освобождава Fiduвръзка ® на всякакви производства в случай на спор с учрежденията или други финансови или банкови институции, за които последният е получил въвеждане по негово искане с валидирането на последното с неговите банкови и/или финансови учреждения, регулирани или нерегулирани в техните юрисдикции на произход .

 

3 – Право на отказ на услуги

Fiduвръзка ® си запазва правото да откаже всички или част от услугите, които предлага на Клиент, без причина или обяснение и при никакви обстоятелства не може да носи отговорност за този отказ. Не може да бъде предоставено никакво възстановяване на средства от какъвто и да е вид в случай на отказ от услуги от Fiduвръзка ® или поддомейни, или агент Fiduвръзка ® , Адвокат Fiduвръзка ®, Счетоводител Fiduвръзка ® ,Партньори Fiduвръзка ® и други контролни агенти за съответствие с AML. Ако сте обект на отказ на услуга, можете да се свържете с нашия правен отдел на адрес: lawyer(@)fidulink.com (Езикът на имейла ви е само на английски, всички заявки, които не са написани на английски, няма да бъдат приети, подлежащи на обработка от нашият адвокат, отговарящ за този тип спиране или прекратяване на услуги). Като част от проверка срещу пране на пари (AML), можете да се свържете с отдела за съответствие Fiduвръзка ® и поддомейни по имейл до compliance(@)fidulink.com, услугите и други фирмени конституции могат да бъдат обект на временно или постоянно блокиране от услугите на Fiduвръзка ® и поддомейни, Адвокати Fiduвръзка ® , Адвокати Fiduвръзка ®, счетоводители Fiduвръзка ® , Домицилен център Fiduвръзка ® и други партньори, агенти Fiduвръзка ® и поддомейни. В контекста на устно, писмено или физическо поведение, което се счита за неправилно или дори заплашително Fiduвръзка ® или агентите Fiduвръзка ® , адвокати Fiduвръзка ® , счетоводители Fiduвръзка ® , центрове за местоживеене и техния персонал ще доведе до отказ на услуги и/или достъп до незабавни услуги и продукти без възможност за възстановяване на разходите. В контекста на публикуване или разпространение чрез интернет мрежи, уебсайтове, блогове, интернет страници, форуми, радиостанции, уеб телевизия, канали, съобщения и т.н. и всички други медии, визуални, телевизионни, аудиовизуални, на коментари, считани за клеветнически от Fiduвръзка ®  към Фидувръзка.com или поддомейни или SUXYS ® или агенти Fiduвръзка ® , Адвокати Fiduвръзка ® , счетоводители Fiduвръзка ® , Центрове за домицилиране Fiduвръзка ® и всички други партньори и платформи на SUXYS ® и или Fiduвръзка.com ще доведе до наказателно преследване в страната на пребиваване на клиента(ите) и други мениджъри, дисплеи, хостове, автори, редактори на публикацията(ите) или на изявлението, като по този начин клиентът приема безрезервно и неограничено с лични и пълна солидарна гаранция за покриване на правните разходи и разходите за защита, както и всички разходи, свързани със случая, и за поемане на без ограничение и лично съвместно щетите и лихвите, които FiduLink.com и SUXYS могат да претендират®  относно тях и тези към Fiduвръзка.com или SUXYS ® или агентиFiduвръзка ® , Адвокати Fiduвръзка ® , счетоводители Fiduвръзка ® , Центрове за домицилиране Fiduвръзка ® без ограничение на сумата и продължителността и при проста заявка Fiduвръзка ® или SUXYS® или мениджъри или агенти Fiduвръзка ®, Адвокати Fiduвръзка ®, Адвокати Fiduвръзка ®, счетоводители Fiduвръзка ® или Центрове за домицилиране Fiduвръзка ® и други партньори или доставчици Fiduвръзка ® и SUXYS®.

 

4 - Предоставяне на съвети

въпреки че Fiduвръзка ® се стреми да предоставя вярна и точна информация за всички свои услуги, юрисдикции, правни форми на компании, данъчно облагане и друга информация, свързана със създаването на компания в юрисдикцията по ваш избор, Fiduвръзка ® и поддомейни и SUXYS® не предоставя съвети, различни от информация, свободно достъпна и редовно публикувана от самите юрисдикции, нито информация относно (индивидуално данъчно облагане, данъчно облагане на юридически лица, офшорна организация, офшорна офшорна настройка, освобождаване от данъци за физически лица и фирми) A това заглавие, което клиентът приема и удостоверява, че не е получил правен или данъчен съвет от Fiduвръзка ® и/или поддомейни или SUXYS® или агенти Fiduвръзка ® (Адвокати Fiduвръзка ®, Адвокати Fiduвръзка ® , счетоводители Fiduвръзка ®, Агенти Fiduвръзка ®  и други партньори Fiduвръзка ® или доставчици Fiduвръзка ®) или всякакви други институции или физически или юридически лица във връзка с Fiduвръзка ® и поддомейни или SUXYS® . Отговорност на Клиента е да гарантира, че получава всички необходими правни и данъчни съвети по отношение на установяването и дейността на Компанията в избраната от него юрисдикция и да гарантира, че дейностите няма да нарушат закона на която и да е компетентна юрисдикция. Клиентът приема и се задължава да осигури правилното правно, фискално и административно поведение на своята компания след създаването на последната. Клиентът(ите) напълно освобождават SUXYS® ou Fiduвръзка ® или неговите поддомейни, Агенти Fiduвръзка ® , Адвокати Fiduвръзка ® , счетоводители Fiduвръзка ® и други партньори Fiduвръзка ® и доставчици Fiduвръзка ® на всички отговорности, свързани с избора на юрисдикция, избора на правна форма, избора на името на дружеството, избора на дейност на дружеството, управлението на дружеството, доброто административно и фискално представяне на дружеството и неговите мениджъри и други акционери и/или други доставчици и/или сътрудници и всякакви други причини или действия на лошо или неуспешно управление на бизнеса на клиента.

 

5 - Правни цели

Клиентът гарантира, че няма да използва нито едно от правата, предоставени в Договора за незаконни, нецензурни, неморални или клеветнически цели и няма да дискредитира Fiduвръзка ® , SUXYS® , Адвокати Fiduвръзка ® , счетоводители Fiduвръзка ® , Агенти Fiduвръзка ® , Бизнес центрове Fiduвръзка ® , Партньори Fiduвръзка ® и други доставчици на услуги или услуги Fiduвръзка ® няма начин. Клиентът не може при никакви обстоятелства да използва или свързва името на Fiduвръзка ® и агенти Fiduвръзка ® , Адвокати Fiduвръзка ® , счетоводители Fiduвръзка ® , Бизнес центрове Fiduвръзка ®, Партньори Fiduвръзка ® и други доставчици Fiduвръзка ® , изцяло или отчасти, за търговски цели. Ако е приложимо, Fiduвръзка ® и или SUXYS®, Адвокати Fiduвръзка ®, Агенти Fiduвръзка ®, счетоводители Fiduвръзка ®, Бизнес център Fiduвръзка ® , Партньори Fiduвръзка ® , Доставчици Fiduвръзка ®  си запазва правото да сътрудничи на който и да е официален разследващ орган в случай на твърдение за нарушение срещу Клиента (Клиентът безрезервно приема, че Fiduвръзка ® , SUXYS® , Агенти Fiduвръзка ®, Адвокати Fiduвръзка ®, счетоводители Fiduвръзка ®, Партньори Fiduвръзка ® и други доставчици Fiduвръзка ® прекрати всички споразумения за поверителност, за да предложи пълно сътрудничество с властите, които го изискват от SUXYS® ou Fiduвръзка ®.)

 

6 - Пране на пари и надлежна проверка

Клиентът и неговите партньори, акционери и други лица, отговорни и участващи в учредяването на дружеството(ите), дъщерните дружества, клоновете ще предоставят Fiduвръзка ® , Агенти Fiduвръзка ® , Адвокати Fiduвръзка ® , счетоводители Fiduвръзка ® , Бизнес центрове Fiduвръзка ® , Партньори Fiduвръзка ® , и други доставчици Fiduвръзка ® всяка информация, която последният счита за необходима, за да гарантира, че Дружеството спазва приложимото законодателство за борба с изпирането на пари и дължимата проверка. Отговорност на Клиента е да гарантира, че информацията, предоставена на Fiduвръзка ® са правилни, точни, проверими и добросъвестни. Клиентът също декларира, че Fiduвръзка ® , Агенти Fiduвръзка ® , Адвокати Fiduвръзка ® , счетоводители Fiduвръзка ® , Партньори Fiduвръзка ® и други доставчици Fiduвръзка ® че стоките или средствата, внесени в Дружеството, не представляват пряко или косвено доходи от престъпление или друга незаконна дейност. За да се позволи Fiduвръзка ® , Адвокати Fiduвръзка ® , Агенти Fiduвръзка ®, счетоводители Fiduвръзка ® , Бизнес центрове Fiduвръзка ®, Партньори Fiduвръзка ® и доставчици Fiduвръзка ® за да изпълни своите законови задължения, Клиентът ще Fiduвръзка ®, Адвокати Fiduвръзка ® , Агенти Fiduвръзка ®, счетоводители Fiduвръзка ® , Бизнес центрове Fiduвръзка ® , Партньори Fiduвръзка ® и доставчици Fiduвръзка ® напълно и бързо информиран за всяка промяна, свързана с икономическия бенефициент, акционерите и директорите на компанията. Икономическите бенефициенти, посочени от Клиента, ще подпишат физически или цифрово „формуляр“ или „електронен формуляр“, както се изисква от Договора. Клиентът ще информира Fiduвръзка ® , Адвокати Fiduвръзка ® , Агенти Fiduвръзка ®, счетоводители Fiduвръзка ® , Бизнес центрове Fiduвръзка ®, Партньори Fiduвръзка ® и доставчици Fiduвръзка ® естеството на дейността на неговата компания без забавяне и всяка промяна ще бъде предмет на предварителното писмено съгласие на Fiduвръзка ®, Адвокати Fiduвръзка ® , Агенти Fiduвръзка ®, счетоводители Fiduвръзка ® , Бизнес центрове Fiduвръзка ® , Партньори Fiduвръзка ® и доставчици Fiduвръзка ®. Клиентът и акционерите и другите бенефициенти на компанията трябва да извършат в рамките на 30 дни от създаването на компанията проверка на самоличността с решението. Fiduвръзка ® . Проверката на самоличността е задължителна за всички потребители. Клиентът ще трябва да завърши AML и KYC проверка. Клиентът освобождава Fiduвръзка ® и или SUXYS®, Адвокати Fiduвръзка ®, Агенти Fiduвръзка ®, счетоводители Fiduвръзка ®, Бизнес центрове Fiduвръзка ® , Партньори Fiduвръзка ® и доставчици Fiduвръзка ® от всички отговорности и се задължава да не създава дружество с цел установяване на измама от каквото и да е естество. Като част от спазването на националното или международното законодателство Fiduвръзка ® и SUXYS® , Адвокати Fiduвръзка ® , Агенти Fiduвръзка ®, счетоводители Fiduвръзка ® , Бизнес центрове Fiduвръзка ® , Партньори Fiduвръзка ® и доставчици Fiduвръзка ® налага на своите клиенти задължителен процес на проверка и контрол срещу пране на пари. Като част от проверка или разкриване на измама, клиентът приема без резерви и без ограничение с лична и пълна съвместна гаранция за покриване на правните разходи и разходите за защита, както и всички разходи, свързани със случая, проверката, разходите за защита и други разходи ... и да поеме щетите и лихвите, които могат да бъдат претендирани Fiduвръзка ®  относно него и тези към него Fiduвръзка ® или SUXYS® , Адвокати Fiduвръзка ® , Агенти Fiduвръзка ®, счетоводители Fiduвръзка ®, Бизнес центрове Fiduвръзка ® , Партньори Fiduвръзка ® и доставчици Fiduвръзка ® без ограничение на сумата и продължителността и при проста заявка Fiduвръзка ® или SUXYS® , Адвокати Fiduвръзка ® , Агенти Fiduвръзка ®, счетоводители Fiduвръзка ® , Бизнес центрове Fiduвръзка ® , Партньори Fiduвръзка ® и доставчици Fiduвръзка ®.

 

7 - Задължения на клиента

Предоставянето на подкрепящи документи във връзка с надлежната проверка може по-специално и без ограничение да включва: оригинални заверени копия на документи за самоличност, доказателство за адрес от по-малко от 3 месеца, банкови референтни писма, оригинални заверени копия на фирмени документи, както и оригинали на заверени преводи, ако има такива, нотариална заверка, апостил и други цифрови сертификати. Всеки сертификат трябва да бъде изготвен в съответствие с изискванията на приложимата юрисдикция и съгласно всички инструкции от Fiduвръзка ® , Адвокати Fiduвръзка ® , Агенти Fiduвръзка ®, счетоводители Fiduвръзка ® , Бизнес центрове Fiduвръзка ® , ПартньориFiduвръзка ® и доставчици Fiduвръзка ®. Клиентът има задължението да представи документите, необходими за изпълнение на задълженията за надлежна проверка преди началото на услугите. Fiduвръзка ® и , Адвокати Fiduвръзка ® , Агенти Fiduвръзка ®, счетоводители Fiduвръзка ® , Бизнес центрове Fiduвръзка ® , Партньори Fiduвръзка ® и доставчици Fiduвръзка ® , Compliances и други служби или органи, които отправят изрично искане до Fiduвръзка ® или SUXYS® или директно на клиента.  

Забележка: Приемат се само заверки от нотариус в страната на пребиваване, кметство на града на пребиваване, посолства, полицейски участък на града на пребиваване, публични адвокати (при определени условия) на държавата на пребиваване. Всички опити или подаване на документна измама или подаване на несъответстващи документи ще доведат до незабавно спиране на услугите. Fiduвръзка ®.

 

8 - Такси и условия на плащане

Като цяло

8.A.1.1 Клиентът се задължава да заплати таксите, претендирани от Fiduвръзка ®, Адвокати Fiduвръзка ® , Агенти Fiduвръзка ®, счетоводители Fiduвръзка ® , Бизнес центрове Fiduвръзка ® , Партньори Fiduвръзка ® и доставчици Fiduвръзка ® при поръчка на Ваш фирмен пакет или други услуги. Графикът на таксите за Fiduвръзка ® се появява в ценовата листа, публикувана на уебсайта на Fiduвръзка ® (www.fidulink.com и поддомейни и или Marketplace Fiduвръзка ® или SUXYS Apps®) и неговите платформи. В допълнение към разходите, посочени на уебсайта и други приложения, Клиентът потвърждава, че трябва да възстанови всички направени разходи, включително, но не само, разходи, направени при свикване или участие в срещи на директори, акционери или секретари, разходи за свикване или присъствие на всякакви извънредно общо събрание на Дружеството, разходи, свързани с подготовката на всяко повторно предаване на уведомление или декларация и всички други подобни разходи. Fiduвръзка ® започва фаза на изпълнение само след получаване на пълното плащане на таксите.
Всички такси и такси се заплащат във валутата, посочена от Fiduвръзка ® , наличните валути са GBP, AED, EUR, USD, CAD, SGD, NZD, AUD, TRY, PLN, RON, SEK, HKD, NOK, JPY, CHF, MXN, DKK, ILS, HUF, ZAR, ETH, BTC, EURS, токен SUXYS, USDT (Обменен курс въз основа на валутата EUR). Клиентът не е упълномощен да удържа такси и разходи след искове, свързани с каквато и да е услуга, гаранция или отговорност. По същия начин с настоящото се изключва всяко право на обезщетение от страна на Клиента. Fiduвръзка ® актуализира редовно обменния курс на своите уебсайтове и на различните пазари и мобилни приложения.

8.A.1.2 Плащане в биткойн.

Fiduвръзка ® приема плащания в биткойни с евро като валута. Клиентът приема, че плащането може да подлежи на корекция в случай на внезапен спад на крипто-актива. Fiduвръзка ® си запазва правото да откаже плащане в биткойн.

8.A.1.3 Плащане в Ethereum.

Fiduвръзка ® приема плащания в Ethereum с евро като валута. Клиентът приема, че плащането може да подлежи на корекция в случай на внезапен спад на крипто-актива. Fiduвръзка ® си запазва правото да откаже плащане в Ethereum.

8.A.1.4 Плащане чрез Western Union.

Fiduвръзка ® приема Western Union плащания с евро като валута на превода. Клиентът се съгласява да поеме разходите на Western Union. Fiduвръзка ® си запазва правото да не отказва плащане от Western Union. Предлага се само за плащания чрез Western Union (режим на превод по банкова сметка). (Достъпно само за клиенти в случай на спешност)

8.A.1.5 Плащане в MoneyGram.

Fiduвръзка ® приема плащания в MoneyGram, използвайки евро като валута за превод. Клиентът се съгласява да поеме разходите на MoneyGram. Fiduвръзка ® си запазва правото да не откаже плащане от MoneyGram. Налично само за плащания на MoneyGram (режим на превод по банкова сметка). 

8.A.1.6 Плащане в USDT.

Fiduвръзка ® приема плащания в USDT с USD като обменна валута. Клиентът се съгласява да поеме разходите за обмен и прехвърляне на електронния портфейл на Fiduвръзка ®. Fiduвръзка ® си запазва правото да не отказва плащане от USDT.

8.A.1.7 Плащане в евро.

Fiduвръзка ® приема плащания в EUR с USD като обменна валута. Клиентът се съгласява да поеме разходите за обмен и прехвърляне на електронния портфейл FiduLink.com. Fiduвръзка ® си запазва правото да не отказва плащане с EURS.

8.A.1.8 Плащане в токен SUXYS.

Fiduвръзка ® приема плащания в SUXYS Token с USD като обменна валута. Клиентът се съгласява да поеме разходите за обмен и прехвърляне на електронния портфейл FiduLink.com. Fiduвръзка ® си запазва правото да не отказва плащане чрез SUXYS Token.

 

Fiduвръзка ® не предлага плащане в брой. Клиентът приема използването на горните методи за плащане за онлайн плащания или плащания в клон. Fiduвръзка ®

 

Учредяване и управление на дружество, дъщерно дружество, клон

8.2. В допълнение към годишните такси, които Клиентът трябва да заплати Fiduвръзка ® еднократна еднократна сума, която позволява създаването на компания, клон, дъщерно дружество („разходи за учредяване“). Разходите за учредяване варират в зависимост от юрисдикцията и включват предоставяне на седалище на Компанията (адрес), предоставяне на местен агент, както и всички документи, така че Компанията да може да работи напълно от първия ден на регистрацията, а именно: сертификат за учредяване, издадено от местния регистър; статусите; решението, свързано с назначаването на директора и разпределението на акциите и сертификата(ите) за акции.

Годишната такса е фиксирана такса, платима ежегодно при регистрация или подновяване на Дружеството. Те включват поддържането на Компанията във връзка с местните закони на юрисдикцията, както и подновяването на седалището, регистрирания агент и държавните такси на съответната юрисдикция. Тези такси не се възстановяват.

Клиентът е длъжник на Fiduвръзка ® всички други данъци, като държавни данъци, мита, данъци и други плащания към трети страни, както и такси и обезщетения за прехвърляне на директори или акционери на попечители, включително плащания и всички оправдани разходи от джоба.

Клиентът признава правото на Fiduвръзка ® за преглед на годишните такси. Всяка промяна в структурата на таксите ще бъде съобщена на Клиента най -малко един месец преди началото на услугите за периода, за който се отнасят таксите. Клиентът може да заплати дължимите разходи поради Fiduвръзка ® като използвате валидна кредитна карта Visa или MasterCard, съставена на тяхно име, или по банков път. Клиенти, които изпращат до Fiduвръзка ® данните за кредитна карта (или подобен инструмент) като платежно средство го приемат Fiduвръзка ® да фактурират кредитната си карта за пълния размер на дължимите такси и / или разходи, данъци, мита Fiduвръзка ® във връзка с услугата, както и всякакви други оправдани плащания или разходи от джоба си. Клиентът също приема това Fiduвръзка ® може да запазва и използва данните от картата в съответствие с настоящите Общи условия и Политиката за поверителност.

8.2.1.A - Предоставяне на юридически адрес 

Fiduвръзка ® може да предостави юридически адрес за компанията, създадена от клиента, ако това е включено в пакета за период от 3 месеца, 6 месеца, 12 месеца в зависимост от юрисдикциите и пакетите. Клиентът поема пълна отговорност, както и условията за използване на Fiduвръзка ® , Бизнес центрове Fiduвръзка ® , счетоводители Fiduвръзка ® , Агенции Fiduвръзка ® , Партньори Fiduвръзка ® и други доставчици на Fiduвръзка ® , Агенти Fiduвръзка ® , Адвокати Fiduвръзка ® , счетоводители Fiduвръзка ® , Партньори Fiduвръзка ® и доставчици Fiduвръзка ® си запазва правото да прекрати услугите по домицилиране в случай на неспазване на общите условия за ползване и услуги на Fiduвръзка ® без резервация и без предупреждение. Клиентът приема и потвърждава, че е прочел и разбрал общите условия за продажби и услуги на Fiduвръзка ®. Клиентът приема, че не може да използва адресите Fiduвръзка ® без предупреждение Fiduвръзка ® и са получили писмено съгласие от Fiduвръзка ®. Клиентът не може при никакви обстоятелства да приема клиенти, партньори, доставчици и други срещи на мястото на местоживеене без предварително писмено съгласие от Fiduвръзка ® , големи пакети и всички други. Fiduвръзка ® се задължава да информира клиентите за получаването на писмо от името на компанията на клиента на адреса, предоставен от Fiduвръзка ® (освен в случаите на непрезареждане на пощенски кредит). Клиентът приема това Fiduвръзка ® спира услугите за получаване на поща от 1-вия ден на неплащане на адресните услуги, предоставени от Fiduвръзка ®. В случай на административна проверка, клиентът се съгласява да предостави местоположение, различно от предоставеното от Fiduвръзка ® на администрацията и тези за нейна сметка или да наемете офис или частна заседателна зала в рамките на възможностите Fiduвръзка ®. Fiduвръзка ® си запазва правото да откаже предоставянето на услугата наем на заседателна зала или офис на клиента.

 

СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ С ДЕБИТНА ИЛИ КРЕДИТНА КАРТА

8.3. Ако плащането на годишните такси е дължимо и просрочено въпреки редовното фактуриране до Fiduвръзка ® и разумни усилия да предупреди Клиента за това нарушение, Клиентът се съгласява с това Fiduвръзка ® може да дебитира от картата на клиента (дебитна или кредитна) всяка неплатена сума от този характер, включително всяка санкция или глоба, наложена за възстановяване на дружеството до добро състояние на регистрация.

В този случай Клиентът също приема това Fiduвръзка ® ще има 60 дни от датата на дебита, за да плати всякакви годишни такси за регистрация, свързани с компанията на Клиента, и всяка сума, дебитирана като неустойка в регистъра, ще включва и всяка допълнителна сума наказание, свързана с периода на изчакване 60 дни.

В случай на плащане с анонимна банкова карта или неупоменаване на името на притежателя на банковата карта, клиентът се съгласява да предостави извлечение от банкова сметка, в което се посочва номера на банковата карта, както и името и адреса на притежателя на банковата карта. В случай, че клиентът не е картодържател, той трябва да предостави паспорт и доказателство за адрес на - 3 месеца, както и писмено потвърждение за съгласието си за плащането на клиента и неговата поръчка. 

8.4. ДО СТОЙКАТА, ДО КОИТО ТРЕТО ЛИЦА ИЗВЪРШИ ПЛАЩАНЕ С КАРТА ОТ ИМЕТО НА КЛИЕНТА, КЛИЕНТЪТ ГАРАНТИРА, ЧЕ КАРТОДЪРЖАТЕЛЯТ ИМА СЪГЛАСИЕ ЗА ПЛАЩАНЕТО, КАКТО СЪЩО ИЗПОЛЗВАНЕТО НА КАРТАТА И ЗА ОБРАБОТКАТА НА ДАННИ НА КАРТАТА И ЗА КАРТАТА. ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ. КЛИЕНТЪТ Е ЗАДЪЛЖЕН ДА ПОЛУЧИ ОТ ПРИТЕЖАТЕЛЯ ДА ПОДПИШЕ И СПАЗИ ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРИТЕЖАТЕЛ МОДЕЛЪТ НА КОЙТО МОЖЕ ДА СЕ ПОЛУЧИ НА ИМЕЙЛ НА INFO (@) FIDULINK.COM.

 

Въведение в банките

8.5. Клиентът е длъжник на Fiduвръзка ® еднократна сума за предоставянето на нейните услуги, свързани с въвеждането на банково дело и откриването на банкова сметка. Тези административни такси могат да бъдат променени по всяко време без предизвестие. Административните такси са изразени в GBP, EUR, USD, CAD, SGD, NZD, AUD, PLN, BTC по избор на клиента в платформите на Fiduвръзка ®. Клиентът ще трябва да плати административните такси преди това Fiduвръзка ® не започва изпълнението на услугата и връзката с предприятието (ите). Клиентът може да плати административните такси на Fiduвръзка ® чрез използване на валидна кредитна карта Visa или MasterCard на негово име или по банков път. Клиенти, които изпращат до Fiduвръзка ® данните за кредитна карта като платежно средство го приемат Fiduвръзка ® таксува кредитната си карта за пълния размер на административната такса за сметката, която са избрали в допълнение към цената на куриерската услуга, ако бъде поискана.

 

Клиентски акаунт 

Клиентът приема това Fiduвръзка ® създайте специален акаунт при онлайн поръчка. Клиентът приема и гарантира Fiduвръзка ® че осигурява пълна сигурност на достъпа до акаунта си. Клиентът изпълнява всички отговорности Fiduвръзка ® и SUXYS® в случай на небрежност от негова страна и неспазване на основните елементи на сигурността на неговата парола или вход за достъп. В случай на нарушение на акаунта или измама, клиентът приема това Fiduвръзка ® блокира достъпа до този акаунт без забавяне и без никаква причина да предостави на клиента. Клиентът се съгласява да носи единствена отговорност за сигурността на акаунта си и за достъпа му, че той единствен има своята парола и вход.

Клиентът приема хостването на неговите лични данни като фактури и други клиентски области от FiduLink.com и SUXYS®. Клиентът приема без резерви условията за обслужване и сигурност, публикувани на уебсайта на Fiduвръзка ® (Прочетете също https://fidulink.com/policy-privacy/ ). Клиентът приема това Fiduвръзка ® и SUXYS® може по всяко време да прекрати хостването на своите данни, без да бъде информиран и без никаква обосновка или уведомление. Клиентът приема автоматичното създаване или трансформиране на неговия гост клиентски акаунт в окончателен клиентски акаунт след подаване на поръчка и валидиране от Fiduвръзка ®

Клиентът приема при валидиране на поръчката си в сайта Fiduвръзка ® или под домейни, пазар или приложения електронния подпис (чрез валидиране и приемане на общите условия за продажба и използване при подаване на поръчка) на този договор по окончателен и пълен начин със стойността на оригиналния договор. С потвърждаването на поръчката приемате използването на електронния подпис на договора чрез потвърждаване на полето за приемане на условията за продажба и използване окончателно и без ограничения и потвърждавате, че сте прочели, разбрали и приемате общите условия за продажба и използване на Fiduвръзка ® и неговите поддомейни и пазар и приложения.

Fiduвръзка ® и SUXYS® предоставяне на разположение на клиента при поискване на „MY-OFFICE Lite“ пространство за всяко ново създаване на компании, дъщерни дружества, клонове. Това пространство съдържа информация за създаването на компанията, дъщерно дружество или клон, но също така и набор от безплатни инструменти. Това пространство може да бъде спряно или деактивирано по всяко време от Fiduвръзка ® в случай на неспазване на условията за ползване или друго неспазване на хартата Fiduвръзка ®. Клиентът потвърждава, че е получил безплатен достъп до това лично и безплатно пространство за определен период от една година при поискване от Fiduвръзка ® и SUXYS®. Клиентът потвърждава, че е прочел и разбрал и приема правилата и условията за използване, както и хартата Fiduвръзка ® преди да се свържете с вашето пространство „MY OFFICE Lite“. Клиентът потвърждава, че е единственият собственик и ползвател на това пространство и освобождава всички отговорности. Fiduвръзка ® и SUXYS® в случай на проникване или злонамерена връзка или друго изтичане на данни и загуба на парола от страна на клиента, последният се съгласява да носи цялата отговорност за сигурността на това безплатно и лично пространство, предлагано от Fiduвръзка ® при изрично желание на клиента.

Fiduвръзка ® и SUXYS® се стреми да защити своите различни платформи, доколкото е възможно, като използва средствата за сигурност, с които разполага, както и Fiduвръзка ® и SUXYS® отхвърля всякаква отговорност за щети, претърпени в случай на частична или пълна загуба на клиентски данни или злонамерено разпространение от възможни хакери или други престъпни групи. Fiduвръзка ® Обърнете внимание обаче на факта, че ние не хостваме никакви чувствителни данни за нашите клиенти или документи онлайн и че имаме 24/24 услуга за защита и наблюдение за всички наши платформи. 

Назначаване на директор

8.6. Клиентът дава право на Fiduвръзка ® и удостоверява, че всички лица ще бъдат назначени за директори на дружество съгласно представения формуляр за заповед Fiduвръзка ® и които все още не са подписали декларация за приемане на мандат, наистина са се съгласили с мандата си на директор по време на регистрацията на дружеството и че всяко физическо лице, назначено за директор, е навършило 18 години. Също така те удостоверяват, че администраторът е обект на информирано съгласие за неговото назначаване и задължения.

Назначаване на директор

8.6.1 Клиентът разрешава Fiduвръзка ® и удостоверява, че всички лица ще бъдат назначени за директор на компания съгласно представения формуляр за заповед Fiduвръзка ® и които все още не са подписали декларация за приемане на мандат, наистина са се съгласили с мандата си на директор по време на регистрацията на дружеството и че всяко физическо лице, назначено за директор, е навършило 18 години. Също така те удостоверяват, че директорът е обект на информирано съгласие за неговото назначаване и задължения.

Назначаване на секретар

8.6.1 Клиентът разрешава Fiduвръзка ® и удостоверява, че всички лица ще бъдат назначени за секретар на дружество съгласно представения формуляр за заповед Fiduвръзка ® (Задължение и задължителна регистрация в случай на номиниран директорски пост) и които все още не са подписали декларация за приемане на мандат наистина са се съгласили с мандата си на секретар по време на регистрацията на дружеството и че всяко физическо лице, определено за директор, има навърши 18 години. Също така те удостоверяват, че секретарят е обект на информирано съгласие за неговото назначаване и задължения.

Други услуги за сътрудници

8.7. Клиентът е длъжник на Fiduвръзка ® невъзстановима еднократна сума за предоставянето на нейните услуги, свързани с връзка с доставчици на услуги на трети страни или помощ при кандидатстване за такива услуги от доставчици на трети страни. Тази сума се събира изключително за покриване на разходите на Fiduвръзка ®. Клиентът признава това Fiduвръзка ® няма да бъде страна по никакви договорни отношения, установени между Клиента и доставчика на услуги от трета страна. Клиентът признава това Fiduвръзка ® е вероятно да получи премията за въвеждане на бизнес от доставчика на услуги на трета страна в случай на приемане от Клиента и Клиентът изрично се отказва от правото да претендира ретроцесия на такава премия.

9 - Комуникация и инструкции

Клиентът и Fiduвръзка ® могат да си изпращат инструкции, известия, документи или всякаква друга комуникация по пощата, имейл, чрез специалния интернет портал на Fiduвръзка ® или по факс, ПО РЕЗЕРВАЦИЯ, че Fiduвръзка ® може да изпраща отчети за разходи или такси като прикачени файлове по имейл. Клиентът и Fiduвръзка ® трябва да съхранява всички инструкции, бележки, документи или всякакви други съобщения като доказателства. Всички комуникации, предназначени за Fiduвръзка ® ще бъде изпратен до седалището му или на друг адрес освен Fiduвръзка ® ще уведомява Клиента писмено по всяко време и всички съобщения, предназначени за Клиента, ще бъдат изпращани до неговия адрес или до всеки друг адрес, за който Клиентът ще е уведомил Fiduвръзка ® писмено по всяко време, включително последната инструкция, която трябва да бъде одобрена писмено. От Fiduвръзка ® трябва да може да се свърже с Клиента по всяко време, ако е необходимо, Клиентът се задължава незабавно да го информира Fiduвръзка ® ако променя адреса, имейл адреса или номера на телефон / факс. В случай, че Клиентът възнамерява да прекрати всички услуги Fiduвръзка ® за определена компания или няколко компании, всяко съобщение за прекратяване, направено по имейл, трябва да бъде изпратено до info(@)fidulink.com .

10 - Обработка и защита на данни

10.1. Fiduвръзка ® ще обработва лични данни, които съгласно дефиницията на Общия регламент за защита на данните (RGPD / GDPR), който включва всяка информация, свързана с идентифицирано или идентифицируемо физическо лице, известно още като „субект на данни“. Физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или косвено, по -специално чрез позоваване на идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местоположението, идентификатор на връзка или чрез един или повече фактори, специфични за физиономичните, физиологичните , генетична, умствена, икономическа, културна или социална идентичност на това физическо лице.

Обработка на данни означава всяка операция или набор от операции, извършени върху лични данни, независимо дали автоматизирани или ръчни, като събиране, записване, организация, структуриране, съхранение, извличане, консултация, адаптация или модификация, използване, комуникация чрез предаване, разпространение, изтриване или унищожаване на такива данни, както и предоставянето, подреждането или комбинацията от данни, тяхното ограничаване или изтриване.

Получателите на лични данни включват компании от групата Fiduвръзка ® действащи като подизпълнители или спомагателни агенти, агенти, пребиваващи в юрисдикции, свързани с услугите, нашите доставчици на ИТ и телекомуникации, други доставчици трети страни, включително банки, на които Клиентът е изрично желал да бъде представен, регистри на публични компании или юридически органи. Всяко от тези разкрития ще бъде направено в съответствие с GDPR и нашите отношения с трети страни ще бъдат договорни, с които и двете страни се подчиняват на GDPR задължения като задължението за поверителност за всеки, който обработва личните данни на субектите на данни.

За да се спазят задълженията на Know Your Customer („KYC“) и за да се гарантира, че услугите се предоставят правилно, обработваните данни включват данни за клиента, като собствено и фамилно име, националност, дата на раждане, местожителство и адрес на пребиваване, номера на паспорти , дати на валидност на паспорта и данни за контакт на лица, които могат да бъдат идентифицирани, както и подкрепящи документи, потвърждаващи тези лични данни и инструкциите на Клиента, свързани с услугите. Процесът KYC се извършва с приложението KYC – AML, достъпно на Fiduвръзка ®.

Клиентът има задължението да съхранява личните си данни Fiduвръзка ® актуализиран по време на договорните отношения и да представя всички подкрепящи документи, свързани със задължението му да го поддържа актуален във формите, предписани от Fiduвръзка ®.

10.2. Fiduвръзка ® или резидентният агент вероятно ще обработва лични данни като обработващ от името на Fiduвръзка ®, който, когато е приложимо, остава администратор на данни. Допълнителна информация относно страните, с които споделяме данни, може да бъде получена в нашата Политика за поверителност.

10.3. Клиентът потвърждава, че може да получи повече информация, като се свърже с него Fiduвръзка ® или като изпратите имейл на info@fidulink.com . Цялата комуникация ще се извършва на английски език. Всеки друг език може да се използва от Fiduвръзка ® по свое усмотрение, само като любезност към Клиента.

10.4. Клиентът е информиран, че има право да оттегли съгласието си. Оттеглянето на съгласието не засяга законността на обработката преди оттеглянето, нито законността на продължаване на обработката, ако съществува друга причина, оправдаваща обработката, като спазването на законовите задължения.

Клиентът гарантира, че Fiduвръзка ® че е получил пълното съгласие на всеки субект на данни на трета страна, на който се предават лични данни Fiduвръзка ® от Клиента и че това съгласие обхваща обработката от или чрез Fiduвръзка ® лични данни на този субект на данни на трета страна поради причини за предоставяне на услуга или спазване на пруденциалните задължения.

10.5. Fiduвръзка ®, неговите директори, служители или агенти са длъжни да третират данните поверително. Въпреки всички предпазни мерки за сигурност, данните, включително съобщенията по електронната поща и личните финансови данни, могат да бъдат видени от неоторизирани трети страни по време на предаването между Клиента и Fiduвръзка ®. С цел общуване с Fiduвръзка ®, Клиентът може да бъде задължен да използва софтуер, произведен от трети страни, включително, но не само софтуер на браузъра, който поддържа протокол за защита на данни, съвместим с протокола, използван от Fiduвръзка ®.

10.6. Информацията, предоставена в контекста на тази клауза, представлява частично представяне на защитата на данните. Това е обяснено по-подробно в нашата Политика за поверителност, достъпна на връзката, предоставена за тази цел.

11 - Правна недееспособност

Клиентът ще поеме риска от всякакви предразсъдъци, произтичащи от неработоспособност, свързана с неговото лице или неговите адвокати или други трети страни, освен ако тази неспособност е била съобщена на Fiduвръзка ® или SUXYS® писмено или по имейл (подлежи на получаване на потвърждение в отговор по имейл от FiduLink.com или SUXYS® ).

12 - Отговорност

12.1. Без да се засягат конкретни разпоредби, всяка вреда, произтичаща от грешка или пропуск от страна на Fiduвръзка ®, неговите директори, служители или агенти трябва да се поемат от Клиента, освен ако Fiduвръзка ®, неговите директори, служители или агенти не са извършили груба небрежност или измама или каквато и да е друга отговорност, която не може да бъде изключена съгласно приложимото законодателство. Fiduвръзка ® няма да носи отговорност за загуби, претърпени поради механична повреда, стачка, интернет атака, терористична атака, природно бедствие, забавяне на пандемията или всякакви неизправности на персонала, ръководството или настойника при изпълнение на техните задължения. 

12.2. Всяка вреда, причинена или възникнала, пряко или косвено, от грешка, неуспех, небрежност, действие или бездействие от което и да е друго лице, система, институция или платежна инфраструктура ще се поеме от Клиента.

12.3. Fiduвръзка ® не може да бъде държан отговорен, ако Допълнителните услуги не могат да бъдат приложени. Отговорността на Fiduвръзка ® по отношение на Допълнителните услуги е строго ограничено до избора, инструкциите и надзора на неговите филиали или която и да е трета страна.

12.4. Всякакви щети или загуби, произтичащи от използването на пощенски услуги, телеграф, телекс, факсимиле, телефон и други средства за комуникация или транспортни средства, и по-специално загуби, произтичащи от закъснения, недоразумения, щети, лошо отношение, причинено от трети страни или дублиране на копия , са отговорност на Клиента, освен ако Fiduвръзка ® е извършил груба небрежност.

12.5. Fiduвръзка ® не може да бъде държан отговорен в случай на повреда на едно от средствата за комуникация, необходими за изпълнение на услугите, предвидени в Договора, или за всяка поща или обаждане, получени в рамките на услугите, предвидени в Договора. Fiduвръзка ® не поема отговорност за загуби или щети, произтичащи от използването или изпращането по факс на инструкции, включително когато предаването е неуспешно, е непълно или загубено.

12.6. В конкретния случай на откриване на банкова сметка, Fiduвръзка ® действа като трето лице във взаимоотношенията между Банката и Клиента. Следователно, Fiduвръзка ® по никакъв начин не може да бъде държан отговорен за отношенията между Банката и Клиента. Fiduвръзка ® няма правомощия да действа и не претендира да действа като служител, представител или член на ръководството на Банката и / или да подписва от нейно име или да носи каквато и да е отговорност от името на банката.

13 - Продължителност, прекратяване и спиране на услугите

Като цяло

13.1. Всеки договор е валиден за посочения период и след това ще бъде автоматично подновен за последователни периоди, равни на продължителността на първоначалния срок. За всички останали аспекти всеки Договор ще бъде автоматично подновен при същите правила и условия. Fiduвръзка ® или Клиентът може да прекрати всеки Договор за срока, посочен в него, или за края на всеки период на удължаване или подновяване, като изпрати писмено най -малко два месеца до другата страна. Смята се, че прекратяването не засяга правата или задълженията на страна, възникнали преди прекратяването или възникнали по отношение на всяко действие или бездействие, извършено преди прекратяването. Запазва се правото на незабавно прекратяване по основателна причина.

13.2. В случай на нарушение от страна на Клиента на приложимите закони или на настоящите Общи условия за ползване и / или Общи, Fiduвръзка ® или SUXYS® може да прекрати всеки Договор и услуги с незабавно действие, включително Договор за допълнителни услуги, предоставяни от свързани компании Fiduвръзка ® или от трети страни. В такъв случай Клиентът трябва да предприеме всички необходими мерки, за да замени всяка свободна позиция във всяка компания след такова прекратяване и е изрично договорено, че Fiduвръзка ® не може да носи отговорност за каквито и да било щети, произтичащи от такова незабавно прекратяване.

Основане и управление на компания

13.3. Всеки договор за дейността на компания е валиден за цяла година. В случай, че Клиентът прекрати договора или поиска Fiduвръзка ® да прехвърли управлението на Дружеството на друг агент или доставчик на фирмени услуги или да ликвидира дружеството, Fiduвръзка ® няма да прехвърля или ликвидира Дружеството, докато всички неплатени плащания, разходи и / или такси (включително, но не само, държавни данъци, мита, данъци и други плащания към трета страна, както и разходите, свързани с директори или акционери на попечител, и такса за прехвърляне от 750,00 евро) са изплатени изцяло.

Веднага след като Компанията бъде учредена и регистрирана в съответната юрисдикция, Клиентът се задължава да подпише договор за мандат. Ако не успея, Fiduвръзка ® си запазва правото да откаже предаването на Клиента на социалните документи, свързани с Дружеството, стига горепосоченият мандат договор да не е подписан от Клиента.

Клиентът ще получи пълно възстановяване на таксата за учредяване, намалена с разходите за куриер, ако са изпълнени и трите от следните условия: (i) Fiduвръзка ® не е в състояние да създаде компания за клиента И (ii) Fiduвръзка ® е получил всички необходими документи, надлежно попълнени от Клиента, включително копие на валиден документ за самоличност на Клиента, който е бил удостоверен в съответствие със специфичните инструкции на Споразумението за надлежна проверка на банките в Швейцария и всеки документ, поискан от Клиента от Fiduвръзка ®, като по -специално сметки за комунални услуги не по -стари от 3 месеца, автобиография и референтно писмо от банка И (iii) искането за възстановяване се прави в рамките на 60 дни от плащането на конституционната такса от клиента.

Откриване на банкова сметка

13.4. Услугата приключва с откриването на сметката от Банката и след това се установяват всички отношения между Клиента и Банката.

Всеки клиент може да реши да отмени искането си в рамките на 3 календарни дни от искането му за откриване на банкова сметка. Клиентът ще получи пълно възстановяване на инсталационната такса, намалена с разходите за куриер, ако са изпълнени следните три условия: (i) Банката, със съдействието на Fiduвръзка ®, не е в състояние да открие сметка за Клиента И (ii) Fiduвръзка ® или Банката е получила всички необходими документи, надлежно попълнени от Клиента, включително копие от валидния документ за самоличност на Клиента, който е заверен в съответствие със специфичните инструкции на Конвенцията за надлежна проверка на швейцарските банки и всеки документ, поискан от клиентът от Fiduвръзка ®, като, но не само извлечения по сметки по кредитни карти, сметки за комунални услуги, трудов договор, удостоверение за учредяване или други доказателства за икономическия произход на средствата. Това е единственият случай, при който се предлагат възстановявания. Няма да бъде предложено възстановяване по някаква причина, ако клиентът реши да отмени заявката си след 3 календарни дни.

Модалност за възстановяване на суми

13.5. Всяко възстановяване може да бъде направено само чрез блокчейн SUXYS.® и в цифровия токен, използваем от Fiduвръзка ® и поддомейни и или SUXYS® или SUXYS TOKEN® (бъдете внимателни, всички възстановявания ще бъдат направени в съответствие със стойността на токена SUXYS® към момента на заявката и подлежи на приемане от SUXYS® и или Fiduвръзка ® и поддомейни. 

14 - Разделимост

Ако някоя клауза, съдържаща се тук, е или може да стане, съгласно който и да е писмен закон, или се счита от съд или административен орган или компетентна юрисдикция за незаконна, невалидна, забранена или неприложима, тогава такава клауза се счита за недействаща. до такава незаконосъобразност, нищожност, недействителност, забрана или неприложимост. Останалите клаузи ще останат в сила.

15 – Харта Fiduвръзка ® и Подобласти I 10-те принципа на Хартата

Потребителят, както и директорите, акционерите, партньорите потвърждават, че са прочели и приемат устава на Fiduвръзка ® приема спазването на това под наказанието, че техните услуги ще бъдат спрени и/или деактивирани без резерви и без никаква обосновка от страна на SUXYS® ou Fiduвръзка ® и поддомейни; 

1 – Никога не предоставяйте незаконни услуги или продукти с компания, създадена или използваща услугите на Fiduвръзка ®. 2 – Останете професионални и учтиви при всички обстоятелства с агентите Fiduвръзка ®. 3 – Никога не позволявайте на друго лице да използва вашия акаунт Fiduвръзка ® или МОЯТ ОФИС, за да се свържете с мрежата. 4 – Никога не използвайте услугите на Fiduвръзка ® за фирма, различна от регистрираната в услугите на Fiduвръзка ®. 5 – Никога не започвайте дейността на фирмата, без да сте получили официални документи или активиране на услуги от Fiduвръзка ®. 6 – Предоставете в рамките на 48 часа всички професионални или лични документи, които Fiduвръзка ® може да попитате. 7 – Подновете вашата компания или услуги максимум 1 месец преди края на услугите Fiduвръзка ®. 8 – Никога не предоставяйте документ, който е бил обект на какъвто и да е вид ретуширане. 9 – Никога не променяйте данните за контакт (адрес, телефонен номер и т.н.), без да уведомите Fiduвръзка ®. 10 – Никога не използвайте услугите или продуктите на Fiduвръзка ® за извършване или установяване на данъчни, административни, финансови измами и др.

16 Възлагане

За изпълнение на своите услуги, Fiduвръзка ® си запазва правото да ангажира подизпълнители, които ще бъдат под негово ръководство: адвокати, юристи, счетоводители, експерт-счетоводители, нотариуси, одитори и други агенти за създаване на мрежа Fiduвръзка ® . Правата и задълженията на Клиента, произтичащи от Договор, могат да бъдат възложени само на трети страни с писменото съгласие на Fiduвръзка ®.

17. Приложимо право 

Това Споразумение се управлява и установява в съответствие с действащото законодателство в юрисдикцията на установяване на SUXYS International Limited. Всяко разногласие между страните, възникващо във връзка с Договора, общите условия за продажба и използване на Fiduвръзка ® , включително по въпроси, свързани с неговото сключване, валидност или прекратяване, е предмет на изключителната юрисдикция на седалището на SUXYS International Limited.

 

Приложение 1 - 1 - A. Непредоставяне на Услуги за граждани на юрисдикциите по-долу (01 г. в 01:2023 часа): 

Fiduвръзка ® не може да предоставя никакви услуги от каквото и да е естество за граждани на юрисдикциите: Афганистан, Иран, Северна Корея, Пакистан, Судан. Този списък може да подлежи на добавяне или премахване от определени юрисдикции без уведомление от Fiduвръзка ®.  

 

Последна актуализация: 27/04/2023 в 00:00ч. 

Превод на тази страница?

Проверка на наличността на домейн

Зареждане
Моля, въведете името на вашия домейн на вашата нова финансова институция
Моля, проверете дали не сте робот.
Нужда от помощ ?