ОБЩИ УСЛОВИЯ

ОБЩИ УСЛОВИЯ - ПРОДАЖБА - ПОЛЗВАНЕ - УСЛУГИ

 

1 - Обект и обхват

1.1. Тези общи условия за продажба и употреба са предназначени да уреждат търговските отношения между " FIDULINK®“ или „SUXYS®“ операторите за FiduLink.com и неговите поддомейни: SUXYS INTERNATIONAL® Limited, централен офис: Burlington Tower, Business Bay Дубай, Обединени арабски емирства – SUXYS EUROPE Limited, компания 739284, централен офис: Black Church, ST. Mary's Place, Дъблин 7, DO7 P4AX, Ирландия – SUXYS® LLC, Главен офис: Coastal Highway Lewes, Delaware, 19958, Съединени американски щати, („FIDULINK®“) (" FIDULINK.com ») (" MARKETPLACE-FIDULINK.com ») (" APP-FIDULINK.com ») (" MOBILE.FIDULINK.com ») (" Всички домейни и поддомейни на .FIDULINK.com »)

и неговите клиенти (" Клиент "). Въз основа на тези Общи търговски условия, FIDULINK.com ще предостави на Клиента различни услуги като създаване на компании (" Общество "), (" дъщерно дружество"), (" клон") и някои свързани допълнителни услуги (" Допълнителни услуги "), както и съдействие, свързано с откриването на сметки в банки или доставчици на небанкови финансови услуги или други регулирани или нерегулирани банкови и/или финансови учреждения или институции в техните съответни юрисдикции (" Откриване на сметка или банково въведение »).

1.2. Настоящите общи търговски условия представляват неразделна част от всеки договор, сключен между КЛИЕНТИ et FIDULINK® чрез цифров подпис на формуляр FIDULINK®, независимо дали е подписан онлайн чрез валидиране на поръчка на платформа FIDULINK.com или под домейни и Marketplace или приложения или на хартия (" Договор ") в PDF формат. Чрез сключване на договор с FIDULINK®, Клиентът приема настоящите Общи условия. Списък с цени и списък с услуги са достъпни на сайтовете FIDULINK.com и под домейни и други приложения и MarketPlace.

1.3. Всички други общи условия, които се отклоняват от, противоречат или допълват тези Общи търговски условия, ще бъдат изключени от всеки Договор, освен ако не е изрично уговорено друго в писмена форма между Клиента и FIDULINK.com.

1.4. В случай на противоречие между тези Общи търговски условия и който и да е договор, клаузите на Договора имат предимство пред тези Общи търговски условия. В случай на конфликт, можете да се свържете с нашата услуга за управление на конфликти на адрес: адвокат [@] fidulink.com. Нашият адвокат ще се погрижи за вашето искане.

1.5. FIDULINK.com си запазва правото да променя Общите търговски условия по всяко време с незабавен ефект без задължения за уведомяване на своите потребители. Клиентът ще бъде информиран за тези промени чрез известие, публикувано на FIDULINK.com чрез блога на FiduLink.com с официална публикация. Измененията ще се считат за одобрени от Клиента, освен ако FIDULINK.com не получи писмено възражение в това отношение в рамките на четири седмици от датата на уведомяване до lawyer(@)fidulink.com с оригинално писмо, изпратено до седалището му в регистриран с потвърждение на разписка до SUXYS International Limited Burlington Tower, Business Bay Dubai, Обединени арабски емирства. Моля, имайте предвид, че всеки отказ от общите условия за продажба и използване или модификации или актуализации ще доведе до прекратяване на услугите, както и до пълно спиране на всички услуги на FiduLink.com и SUXYS® след получаване на вашето оригинално писмо.

 

2 - Съдържание и обхват на услугите

Основане и управление на компания и допълнителни услуги

2.1. FIDULINK® може да предостави на клиента услуга за учредяване на дружество, дъщерно дружество, клон в юрисдикциите, посочени в списъка, публикуван на сайта на FIDULINK® ( www.fidulink.com ) или неговите платформи (интернет, мобилно приложение или приложение за таблет, приложение за IOS, приложение за Android). FIDULINK® също може да организира, независимо дали чрез компании, свързани с FIDULINK® или трети страни, предоставянето на Допълнителни услуги като назначаване на попечители, попечители на акционери, интернет търговска сметка, фирмено лого, фирмен печат, фирмен печат, пълномощно, нотариална заверка и апостил върху документи, заявление за лицензи, заявление за одобрение, търсене на помещения, търсене на персонал, търсене на партньори и всякакви други услуги, които FIDULINK® и КЛИЕНТЪТ ще сметне за полезно да създаде или учреди компанията на клиента. Терминът „свързани компании“ означава по отношение на FIDULINK®, дъщерно дружество или холдингова компания на FIDULINK® или всяко друго дъщерно дружество на тази холдингова компания, адвокати, счетоводители, адвокати, нотариуси и други агенти на FIDULINK®.

2.2. Всички допълнителни услуги ще се предоставят въз основа на конкретно споразумение между клиента и съответния доставчик на допълнителни услуги, с изключение на печати, печати и лога, нотариално заверено удостоверение и апостил. 

2.3. Включено в регистрацията на пакет от дружества: 4 акционери, 2 директори, допълнителни акционери или директори ще подлежат на фактуриране при регистрация в зависимост от юрисдикцията.

 

мощност (ПЪЛНОМОЩНО)

Клиентът дава мощност на FiduLink.com и поддомейни, SUXYS® и негови представители, агенти на FiduLink.com, адвокати на FiduLink.com, счетоводители на FiduLink.com, партньори на FiduLink.com за редактиране, изготвяне, публикуване, административни процедури, физическо или електронно представителство с нотариуси, счетоводители, адвокати, банки, банкови и/или финансови институции и всички други администрации, въвеждане, предаване на документи и други регистрации при властите, банки, финансови институции, търговски камари, камари на дружества за създаване и/или учредяване на компании или дъщерни дружества или клонове, прекратяване на компания, дъщерно дружество или клон, всяка промяна, свързана с компанията, клона, дъщерното дружество. Това правомощие ще започне в деня на поръчката и ще приключи в края на услугите, предлагани от fidulink.com, т.е. 365 дни и ще бъде автоматично подновено при подновяване на услугите и валидиране на цифровата поръчка и приемане на тези общи условия , продажби и използване и подновяване на услуги. Въпреки това SUXYS® и FiduLink.com си запазва правото да издаде ново пълномощно в случай на искане от страна на властите за учредяване или каквито и да било промени относно създаването или промяната или друго отмяна на компанията от името на клиента и неговия бизнес. Пълномощното трябва да е с нотариална заверка и хагски апостил.

 

Банкова сметка I Банкиране или финансово въведение I Електронен портфейл I Обмен

2.3. FIDULINK® при поискване може да помогне на Клиента в контекста на банково или финансово въвеждане, откриване на сметка в банка, разплащателна институция, финансова институция или доставчик на небанкови услуги, доставчик на електронни портфейли, (“ Банка или институция "). В този контекст FIDULINK® може да предложи на Клиента списък с обекти, но Клиентът е този, който носи отговорност за избора на обекта в зависимост от приемането на обекта и съответствието на клиента и неговата компания, дъщерно дружество, клон, офис търговско представителство (Добро състояние, Дейности, поддръжка, помещения и др.). Клиентът може да избере едно от двете заведения от списъка със заведения, предоставен от FIDULINK® или заведение на трета страна (само при поискване и без гаранция, че заведението приема откриването на фирмената сметка на клиента) в рамките на две заявки и отказ от клиента и/или банки и/или заведения). Успешното внедряване на допълнителни услуги като кредитни карти, банкови чекови книжки или достъп до интернет банкиране не е гарантирано и се предлага без гаранция. Услугата може да се използва само за законни цели, определени от приложимото законодателство и клиентът се съгласява да предостави цялата информация, свързана с неговата дейност и произхода на средствата му, както и всякакви други въпроси или информация, поискани от банковата или финансова институция или FIDULINK® и/или други агенти на FiduLink или други партньори на FiduLink, адвокати на FiduLink, счетоводители на FiduLink или други агенти за контрол на тип AML Compliance.

2.4 SUXYS® и FiduLink.com не предлага никаква услуга Wallet или E-Wallet, услугите Wallet или E-Wallet, присъстващи на уебсайта на www.FiduLink.com и/или под домейни и домейни на други марки, са услуга, предлагана от упълномощени компании на трети страни за предоставяне на услуги за обмен, електронен портфейл – портфейл … (Доставчик на електронен портфейл и платформа за обмен за професионалисти в контекста на търговски операции) под името Label E-Wallet FiduLink. Клиентът приема, че не може в никакъв случай и от каквото и да е естество да се обърне срещу FiduLink.com и неговите поддомейни или SUXYS® по отношение на връзката за регистрация и влизане, присъстваща на уебсайта FiduLink.com. Клиентът освобождава FiduLink.com и SUXYS® на всякакви производства в случай на спор с учрежденията или други финансови или банкови институции, за които последният е получил въвеждане по негово искане с валидирането на последното с неговите банкови и/или финансови учреждения, регулирани или нерегулирани в техните юрисдикции на произход .

 

3 – Право на отказ на услуги

FIDULINK.com и/или SUXYS® си запазва правото да откаже всички или част от услугите, които предлага на Клиент, без причина или обяснение и по никакъв начин не може да носи отговорност за този отказ. В случай на отказ на услуги от FIDULINK.com или поддомейни или SUXYS не може да бъде предоставено никакво възстановяване на средства от какъвто и да е вид® , или агент SUXYS® , адвокат SUXYS®, счетоводител SUXYS® , Партньори на SUXYS® и други контролни агенти за съответствие с AML. Вие сте обект на отказ на услуга, можете да се свържете с нашия правен отдел на: lawyer(@)fidulink.com (Езикът на вашия имейл е само на английски, всички заявки, които не са написани на английски, няма да бъдат обект на каквото и да е третиране на частта на нашия адвокат, отговарящ за този вид спиране или прекратяване на услуги). Като част от проверка срещу пране на пари (AML), можете да се свържете с услугата за съответствие FiduLink.com и поддомейни и SUXYS® по имейл до compliance(@)fidulink.com, услугите и други инкорпорации на компании могат да бъдат обект на временно или постоянно блокиране от услугите на FiduLink.com и поддомейни, SUXYS® , адвокати на FiduLink.com, адвокати на FiduLink.com, счетоводители на FiduLink.com, център за местоживеене на FiduLink.com и други партньори, агенти и поддомейни на FiduLink.com. В контекста на вербално, писмено или физическо поведение, считано за неправилно или дори заплашително спрямо FiduLink.com или SUXYS® или агенти на FiduLink.com, адвокати на FiduLink.com, счетоводители на FiduLink.com, центрове за местоживеене и техния персонал ще доведе до отказ на услуги и/или незабавен достъп до услуги и продукти без възможност за възстановяване на средства. В контекста на публикуване или разпространение чрез интернет мрежи, уебсайтове, блогове, интернет страници, форуми, радиостанции, уеб телевизия, канали, услуги за съобщения… и всички други медии, визуални материали, телевизия, аудиовизуални изявления, считани за клеветнически от FiduLink.com и/или SUXYS® към FiduLink.com или поддомейни или SUXYS® или агенти на FiduLink® , Адвокати на FiduLink® , Счетоводители FiduLink® , FiduLink центрове за директен дебит® и всички други партньори и платформи на SUXYS® и/или FiduLink.com ще доведе до наказателно преследване в страната на пребиваване на клиента(ите) и други мениджъри, дисплеи, домакини, автори, редактори на публикацията(ите) или на изявлението, като по този начин клиентът приема без резерви и без лимит с лична и пълна съвместна гаранция за поемане на разходите за правосъдие и защита, както и всички разходи, свързани със случая, и за поемане без ограничение и лично солидарно на щетите, които FiduLink.com може да поиска и SUXYS®  един или повече, отнасящи се до тях и тези към FiduLink.com или SUXYS® или агенти на FiduLink.com, адвокати на FiduLink.com, счетоводители на FiduLink.com, центрове за установяване на FiduLink.com без ограничение на сумата и продължителността и при просто искане от FiduLink.com или SUXYS® или мениджъри или агенти на FiduLink.com, адвокати на FiduLink.com, адвокати на FiduLink.com, счетоводители на FiduLink.com или центрове за установяване на местоживеене на FiduLink.com и други партньори или доставчици на FiduLink.com и SUXYS®.

 

4 - Предоставяне на съвети

Въпреки че FIDULINK® се стреми да предоставя вярна и точна информация за всички свои услуги, юрисдикции, правни форми на компании, данъчно облагане и друга информация, свързана със създаването на компания в юрисдикцията по ваш избор, FiduLink.com и поддомейни и SUXYS® не предоставя съвети, различни от информация, която е свободно достъпна и публикувана редовно от самите съдилища, нито информация относно (Данъчно облагане на физически лица, Данъчно облагане на юридически лица, офшорни споразумения, офшорни и офшорни споразумения, освобождаване от данъци за физически лица и компании) A като такъв клиентът приема и удостоверява, че не е получавал правен или данъчен съвет от FIDULINK.com и/или поддомейни или SUXYS® или агенти на FiduLink® (Адвокати на FiduLink.com, юридически служители на FiduLink.com, счетоводители на FiduLink.com, агенти на FiduLink.com и други партньори на FiduLink.com или доставчици на FiduLink.com) или всякакви други институции или физически или юридически лица във връзка с FiduLink.com и подчинени - домейни или SUXYS® . Отговорност на Клиента е да гарантира, че получава всички необходими правни и данъчни съвети по отношение на установяването и дейността на Компанията в избраната от него юрисдикция и да гарантира, че дейностите няма да нарушат закона на която и да е компетентна юрисдикция. Клиентът приема и се задължава да осигури правилното правно, фискално и административно поведение на своята компания след създаването на последната. Клиентът(ите) напълно освобождават SUXYS® или FiduLink.com или неговите поддомейни, агенти на FiduLink.com, адвокати на FiduLink.com, счетоводители на FiduLink.com и други партньори на FiduLink.com и доставчици на FiduLink.com от всички отговорности относно избора на юрисдикция, избора на правна форма, избора на името на дружеството, избора на дейност на дружеството, управлението на дружеството, доброто административно и фискално поведение на дружеството и неговите управители и други акционери и/или други доставчици и/или сътрудници и всички други причини или действия на неправомерно поведение или невъзможност за правилно управление на бизнеса на Клиента.

 

5 - Правни цели

Клиентът гарантира, че няма да използва никое от правата, предоставени в Договор за незаконни, неприлични, неморални или клеветнически цели и няма да дискредитира FIDULINK® , SUXYS® , адвокати на FiduLink.com, счетоводители на FiduLink.com, агенти на FiduLink.com, бизнес центрове на FiduLink.com, партньори на FiduLink.com и други доставчици на FiduLink.com по всякакъв начин. Клиентът не може при никакви обстоятелства да използва или свързва името на FIDULINK.com и агенти на FiduLink.com, адвокати на FiduLink.com, счетоводители на FiduLink.com, бизнес центрове на FiduLink.com, партньори на FiduLink.com и други доставчици на FiduLink.com, в изцяло или частично, за търговски цели. Ако е приложимо, FIDULINK® и или SUXYS®, Адвокати на FiduLink.com, Агенти на FiduLink.com, Счетоводители на FiduLink.com, Бизнес център на FiduLink.com, Партньори на FiduLink.com, Доставчици FiduLink.com си запазва правото да сътрудничи на всеки официален разследващ орган в случай на твърдение за нарушение на Клиент (Клиентът безрезервно приема, че FiduLink.com, SUXYS® , агенти на FiduLink.com, адвокати на FiduLink.com, счетоводители на FiduLink.com, партньори на FiduLink.com и други доставчици FiduLink.com слага край на всички споразумения за поверителност, за да предложи пълно сътрудничество с властите, които биха го поискали от SUXYS® или FiduLink.com.)

 

6 - Пране на пари и надлежна проверка

Клиентът и неговите партньори, акционери и други лица, отговорни и участващи в основаването на компанията или компаниите, дъщерните дружества, клоновете, предоставят FIDULINK.com, агенти на FiduLink.com, адвокати на FiduLink.com, счетоводители на FiduLink.com, центрове Бизнес на FiduLink.com, партньори на FiduLink.com и други доставчици на FiduLink.com всяка информация, която последният счете за необходима, за да гарантира, че Компанията спазва приложимото законодателство в борбата срещу прането на пари и надлежната проверка. Отговорност на Клиента е да гарантира, че информацията, предоставена на FIDULINK® са правилни, точни, проверими и добросъвестни. Клиентът също така декларира пред FIDULINK.com, агентите на FiduLink.com, адвокатите на FiduLink.com, счетоводителите на FiduLink.com, партньорите на FiduLink.com и други доставчици на FiduLink.com, че стоките или средствата, въведени в компания, не представляват пряко или непряко, приходите от престъпление или друга незаконна дейност. За да даде възможност на FIDULINK.com, адвокатите на FiduLink.com, агентите на FiduLink.com, счетоводителите на FiduLink.com, бизнес центровете на FiduLink.com, партньорите на FiduLink.com и доставчиците на FiduLink.com да изпълнят законовите си задължения, Клиентът трябва FIDULINK.com , адвокати на FiduLink.com, агенти на FiduLink.com, счетоводители на FiduLink.com, бизнес центрове на FiduLink.com, партньори на FiduLink.com и доставчици на FiduLink.com напълно и своевременно информирани за всяка промяна относно икономическия бенефициент, акционерите и мениджърите на компанията. Икономическите бенефициенти, посочени от Клиента, ще подпишат физически или цифрово „формуляр“ или „електронен формуляр“, както се изисква от Договора. Клиентът трябва незабавно да информира FIDULINK.com, адвокатите на FiduLink.com, агентите на FiduLink.com, счетоводителите на FiduLink.com, бизнес центровете на FiduLink.com, партньорите на FiduLink.com и доставчиците на FiduLink.com за естеството на дейностите на неговата компания и всякакви промените ще бъдат предмет на предварителното писмено съгласие на FIDULINK.com, адвокатите на FiduLink.com, агентите на FiduLink.com, счетоводителите на FiduLink.com, бизнес центровете на FiduLink.com, партньорите на FiduLink.com и доставчиците на FiduLink.com. Клиентът, акционерите и другите бенефициенти на компанията трябва да извършат в рамките на 30 дни от създаването на компанията проверка на самоличността с помощта на решението FiduLink.com. Проверката на самоличността е задължителна за всички потребители. Клиентът ще трябва да извърши AML и KYC проверка. Клиентът освобождава FiduLink.com и/или SUXYS®, Адвокати на FiduLink.com, Агенти на FiduLink.com, Счетоводители на FiduLink.com, Бизнес центрове на FiduLink.com, Партньори на FiduLink.com и Доставчици на FiduLink.com с всички отговорности и се задължава да не създава компания с цел установяване на измами от всякакъв вид . В рамките на спазването на националното или международното законодателство FiduLink.com и SUXYS® , Адвокати на FiduLink.com, Агенти на FiduLink.com, Счетоводители на FiduLink.com, Бизнес центрове на FiduLink.com, Партньори и доставчици на FiduLink.com FiduLink.com налага задължителен процес на проверка и контрол срещу изпирането на пари на своите клиенти: https:// Marketplace-FiduLink.com. Като част от проверка или разкриване на измама, клиентът приема без резерви и без ограничения с лична и пълна съвместна гаранция да поеме разходите за правосъдие и защита, както и всички разходи, свързани със случая. , проверка, разходи за защита и други разходи ... и да поеме щетите, които FiduLink.com може да поиска по отношение на него и тези към FiduLink.com или SUXYS® , FiduLink.com адвокати, FiduLink.com агенти, FiduLink.com счетоводители, FiduLink.com бизнес центрове, FiduLink.com партньори и FiduLink.com доставчици без ограничение на сумата и продължителността и при проста заявка от FiduLink.com или SUXYS® , FiduLink.com адвокати, FiduLink.com агенти, FiduLink.com счетоводители, FiduLink.com бизнес центрове, FiduLink.com партньори и FiduLink.com доставчици.

 

7 - Задължения на клиента

Предоставянето на подкрепящи документи във връзка с надлежната проверка може по-специално и без да е изчерпателно, да включва: оригинални заверени копия на документи за самоличност, доказателство за пребиваване с дата преди по-малко от 3 месеца, банкови референтни писма, оригинални заверени копия на фирмени документи, както и оригинали на заверени преводи, ако има такива, нотариална заверка, апостил и други цифрови сертификати. Всяка сертификация трябва да бъде изготвена в съответствие с изискванията на приложимата юрисдикция и в съответствие с възможните инструкции на FIDULINK.com, FiduLink.com адвокати, FiduLink.com агенти, FiduLink.com счетоводители, FiduLink.com бизнес центрове, FiduLink.com партньори и Доставчици на FiduLink.com. Клиентът има задължението да представи документите, необходими за изпълнение на задълженията за надлежна проверка преди началото на услугите FIDULINK.com и , Адвокати на FiduLink.com, Агенти на FiduLink.com, Счетоводители на FiduLink.com, Бизнес центрове на FiduLink.com, FiduLink. com партньори и доставчици на FiduLink.com, съответствие и други услуги или органи, които изрично го изискват от FiduLink.com или SUXYS® или директно на клиента.  

Забележка: Приемливи са само заверките на нотариус на държавата на пребиваване, кметство на града на пребиваване, посолства, полицейски участък в града на пребиваване, обществени адвокати (при определени условия) на държавата на пребиваване. Всеки опит или подаване на документна измама или подаване на несъответстващи документи ще доведе до незабавно спиране на услугите на FiduLink.com.

 

8 - Такси и условия на плащане

Като цяло

8.A.1.1 Клиентът се задължава да заплати таксите, претендирани от FIDULINK.com, FiduLink.com Lawyers, FiduLink.com Agents, FiduLink.com Accountants, FiduLink.com Business Centers, FiduLink.com Partners и FiduLink Suppliers .com при поръчка неговия фирмен пакет или други услуги. Графикът на таксите на FIDULINK.com се появява в списъка с таксите, публикуван на уебсайта на FIDULINK.com (www.fidulink.com и поддомейни и или FiduLink Marketplace ® или SUXYS Apps®) и неговите платформи. В допълнение към разходите, посочени на уебсайта и други приложения, Клиентът потвърждава, че трябва да възстанови всички направени разходи, включително, но не само, разходи, направени при свикване или присъствие на събрания на директори, акционери или секретари, разходите за свикване или присъствие на всяко извънредно общо събрание на Дружеството, разходите, свързани с подготовката на всяко пренасочване на уведомление или декларация и всякакви други подобни разходи. FIDULINK.com не започва фаза на изпълнение, докато не бъде получено пълното плащане на таксите.
Всички такси и такси се заплащат във валутата, посочена от FIDULINK.com, наличните валути са GBP, AED, EUR, USD, CAD, SGD, NZD, AUD, TRY, PLN, RON, SEK, HKD, NOK, JPY, CHF , MXN, DKK, ILS, HUF, ZAR, ETH, BTC, EURS, токен SUXYS, USDT (Обменен курс въз основа на валута EUR). Клиентът не е упълномощен да удържа такси и разноски от искове, свързани с каквато и да е услуга, гаранция или отговорност. По същия начин всяко право на прихващане от страна на Клиента се изключва. FiduLink.com актуализира редовно обменния курс на своите уебсайтове и на различните пазари и мобилни приложения.

8.A.1.2 Плащане в биткойн.

FIDULINK® приема плащания в биткойни с евро като валута на Exchange. Клиентът приема, че плащането може да подлежи на корекция в случай на внезапен спад на крипто-актива. FIDULINK® си запазва правото да откаже плащане в биткойн.

8.A.1.3 Плащане в Ethereum.

FIDULINK® приема плащания в Ethereum с евро като валута на Exchange. Клиентът приема, че плащането може да подлежи на корекция в случай на внезапен спад на крипто-актива. FIDULINK® си запазва правото да откаже плащане в Ethereum.

8.A.1.4 Плащане чрез Western Union.

FIDULINK® приема плащания в Western Union с евро като валута за превод. Клиентът се съгласява да поеме разходите на Western Union. FIDULINK ® си запазва правото да не отказва плащане от Western Union. Предлага се само за плащания чрез Western Union (режим на превод по банкова сметка). (Достъпно само за клиенти в случай на спешност)

8.A.1.5 Плащане в MoneyGram.

FIDULINK® приема плащания в MoneyGram с евро като валута на превод. Клиентът се съгласява да поеме таксите на MoneyGram. FIDULINK® си запазва правото да не откаже плащане от MoneyGram. Налично само за плащания на MoneyGram (режим на превод по банкова сметка). 

8.A.1.6 Плащане в USDT.

FIDULINK® приема плащания в USDT с USD като валута на обмен. Клиентът се съгласява да поеме разходите за обмен и прехвърляне към електронния портфейл на FiduLink.com. FIDULINK® си запазва правото да не отказва плащане от USDT.

8.A.1.7 Плащане в евро.

FIDULINK® приема плащания в EUR с USD като валута на обмен. Клиентът се съгласява да поеме разходите за обмен и прехвърляне към електронния портфейл на FiduLink.com. FIDULINK® си запазва правото да не отказва плащане с EURS.

8.A.1.8 Плащане в токен SUXYS.

FIDULINK ® приема плащания в SUXYS Token с USD като валута на обмен. Клиентът се съгласява да поеме разходите за обмен и прехвърляне към електронния портфейл на FiduLink.com. FIDULINK® си запазва правото да не отказва плащане чрез SUXYS Token.

 

FiduLink.com не предлага плащания в брой. Клиентът приема използването на горните методи на плащане като част от своите онлайн плащания или в клон на FiduLink.com.

 

Учредяване и управление на дружество, дъщерно дружество, клон

8.2. В допълнение към годишните такси, Клиентът трябва да плати FIDULINK® еднократна еднократна сума, която позволява създаването на компания, клон, дъщерно дружество („разходи за учредяване“). Разходите за учредяване варират в зависимост от юрисдикцията и включват предоставяне на седалище на Компанията (адрес), предоставяне на местен агент, както и всички документи, така че Компанията да може да работи напълно от първия ден на регистрацията, а именно: сертификат за учредяване, издадено от местния регистър; статусите; решението, свързано с назначаването на директора и разпределението на акциите и сертификата(ите) за акции.

Годишната такса е фиксирана такса, платима ежегодно при регистрация или подновяване на Дружеството. Те включват поддържането на Компанията във връзка с местните закони на юрисдикцията, както и подновяването на седалището, регистрирания агент и държавните такси на съответната юрисдикция. Тези такси не се възстановяват.

Клиентът е отговорен пред FIDULINK.com за всички други данъци, като държавни данъци, мита, данъци и други плащания към трети страни, както и такси и преводни обезщетения на директори или акционери-доверени лица, включително плащания и всички оправдани разходи от джоба .

Клиентът признава правото на FIDULINK® преглед на годишните такси. Всяка промяна в структурата на таксата ще бъде уведомена на Клиента най-малко един месец преди началото на услугите за периода, за който се отнася таксата. Клиентът може да заплати таксите, дължими на FIDULINK® използвайки валидна кредитна карта Visa или MasterCard на свое име или по банков път. Клиенти, които предават към FIDULINK® данните на кредитна карта (или подобен инструмент) като средство за плащане приемат, че FIDULINK® таксува кредитната им карта за пълния размер на таксите и/или разходите, данъците, митата, дължими на FIDULINK® във връзка с услугата и всякакви други оправдани плащания или разходи от джоба. Клиентът също така приема, че FIDULINK® може да запазва и използва данните от картата в съответствие с настоящите Общи условия и Политиката за поверителност.

8.2.1.A - Предоставяне на юридически адрес 

FiduLink.com може да предостави юридически адрес, който компанията създава на клиент, ако това е включено в пакета за период от 3 месеца, 6 месеца, 12 месеца в зависимост от юрисдикциите и пакетите. Клиентът поема пълна отговорност, както и условията за използване на FiduLink.com, бизнес центрове FiduLink.com, счетоводители на FiduLink.com, агенции на FiduLink.com, партньори на FiduLink.com и други доставчици на FiduLink.com. FiduLink.com, FiduLink.com Agents, FiduLink.com Lawyers, FiduLink.com Счетоводители, FiduLink.com Партньори и доставчици FiduLink.com си запазва правото да прекрати услугите за директен дебит в случай на неспазване на общите условия за използване и услугите на FiduLink.com без резервация и без предизвестие. Клиентът приема и потвърждава, че е прочел и разбрал общите условия за продажба и услуги на FiduLink.com. Клиентът приема, че не може да използва адреси на FiduLink.com, без да е уведомил FiduLink.com и да е получил писмено съгласие от FiduLink.com. Клиентът в никакъв случай не може да получава клиенти, партньори, доставчици и други срещи по местоживеене без предварителното писмено съгласие на FiduLink.com, големи пакети и всички други. FiduLink.com се задължава да информира клиентите за получаването на писмо от името на компанията на клиента на адреса, предоставен от FiduLink.com (освен в случай на непрезареждане на пощенски кредит). Клиентът приема, че FiduLink.com спира услугите за приемане на поща от 1-вия ден на неплащане на адресните услуги, предоставяни от FiduLink.com. В случай на проверка на администрацията, клиентът се съгласява да предостави място, различно от предоставеното от FiduLink.com на администрацията и тези за негова сметка или да наеме офис или частна зала за срещи в рамките на наличността на FiduLink. .com . FiduLink.com си запазва правото да откаже да предостави на клиента услуга за наем на заседателна зала или офис под наем.

 

СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ С ДЕБИТНА ИЛИ КРЕДИТНА КАРТА

8.3. Ако плащането на годишната такса е дължимо и просрочено въпреки редовното фактуриране от FIDULINK® и разумни усилия за уведомяване на Клиента за такова нарушение, Клиентът се съгласява, че FIDULINK може да дебитира картата на Клиента (дебитна или кредитна) за всяка неплатена сума от този вид, включително всяка санкция или глоба, наложена за възстановяване на компанията до състоянието на добра регистрация. .

В този случай Клиентът също приема, че FIDULINK® ще има 60 дни от датата на дебита, за да плати всякакви годишни такси за регистрация, свързани с компанията на Клиента, и всяка сума, дебитирана като неустойка в регистъра, ще включва и всяка допълнителна сума наказание, свързана с периода на изчакване 60 дни.

В случай на плащане с анонимна банкова карта или неупоменаване на името на притежателя на банковата карта, клиентът се съгласява да предостави извлечение от банкова сметка, в което се посочва номера на банковата карта, както и името и адреса на притежателя на банковата карта. В случай, че клиентът не е картодържател, той трябва да предостави паспорт и доказателство за адрес на - 3 месеца, както и писмено потвърждение за съгласието си за плащането на клиента и неговата поръчка. 

8.4. ДО СТОЙКАТА, ДО КОИТО ТРЕТО ЛИЦА ИЗВЪРШИ ПЛАЩАНЕ С КАРТА ОТ ИМЕТО НА КЛИЕНТА, КЛИЕНТЪТ ГАРАНТИРА, ЧЕ КАРТОДЪРЖАТЕЛЯТ ИМА СЪГЛАСИЕ ЗА ПЛАЩАНЕТО, КАКТО СЪЩО ИЗПОЛЗВАНЕТО НА КАРТАТА И ЗА ОБРАБОТКАТА НА ДАННИ НА КАРТАТА И ЗА КАРТАТА. ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ. КЛИЕНТЪТ Е ЗАДЪЛЖЕН ДА ПОЛУЧИ ОТ ПРИТЕЖАТЕЛЯ ДА ПОДПИШЕ И СПАЗИ ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРИТЕЖАТЕЛ МОДЕЛЪТ НА КОЙТО МОЖЕ ДА СЕ ПОЛУЧИ НА ИМЕЙЛ НА INFO (@) FIDULINK.COM.

 

Въведение в банките

8.5. Клиентът носи отговорност пред FIDULINK® еднократна сума за предоставяне на услугите си, свързани с банковото въвеждане и откриването на банкова сметка. Тези такси за кандидатстване могат да бъдат променени по всяко време без предизвестие. Таксите за обработка са изразени в GBP, EUR, USD, CAD, SGD, NZD, AUD, PLN, BTC по избор на клиента в платформите FIDULINK®. Клиентът трябва да плати административните такси пред FIDULINK® не започне изпълнението на услугата и връзката със заведението/заведенията. Клиентът може да заплати административните такси на FIDULINK® използвайки валидна кредитна карта Visa или MasterCard на свое име или по банков път. Клиенти, които предават към FIDULINK® данните на кредитна карта като средство за плащане приемат, че FIDULINK® таксува кредитната си карта за пълния размер на административната такса за сметката, която са избрали в допълнение към цената на куриерската услуга, ако бъде поискана.

 

Marketplace-FiduLink.com или App-FiduLink.com Клиентски акаунт или MY-OFFICE пространство

Клиентът приема, че FIDULINK® създайте специален акаунт, когато поръчвате онлайн. Клиентът приема и гарантира FIDULINK® че гарантира пълна сигурност на достъпа до акаунта си. Клиентът поема всички отговорности FIDULINK® и SUXYS® в случай на небрежност от негова страна и неспазване на съществените елементи за сигурност на неговата парола или логин за достъп. В случай на нарушение на акаунта или измамна употреба, клиентът приема, че FIDULINK® блокира достъпа до този акаунт без забавяне и без никаква причина да предостави на клиента. Клиентът се съгласява да носи единствена отговорност за сигурността на акаунта си и за достъпа му, че той единствен има своята парола и вход.

Клиентът приема хостването на неговите лични данни като фактури и други клиентски области от FiduLink.com и SUXYS®. Клиентът безрезервно приема условията за обслужване и сигурност, публикувани на уебсайта FiduLink.com (Прочетете също https://fidulink.com/policy-privacy/). Клиентът приема, че FiduLink.com и SUXYS® може по всяко време да прекрати хостването на техните данни, без последните да бъдат информирани и без никаква обосновка или уведомление. Клиентът приема автоматичното създаване или трансформиране на неговия гост клиентски акаунт в окончателен клиентски акаунт след пускане на поръчката и валидиране от FiduLink.com. 

Клиентът приема при валидиране на поръчката си на сайта FiduLink.com или под домейни или Marketplace или Приложения електронния подпис (чрез валидиране и приемане на общите условия за продажба и използване при извършване на поръчка) на този договор. окончателно и изцяло с стойността на оригиналния договор. С потвърждаването на поръчката приема използването на електронния подпис на договора, като валидира кутията за приемане на условията за продажба и използване окончателно и без никакви ограничения и потвърждава, че е прочел и разбрал и че приема общите условия за продажба и използване на FiduLink.com и неговите поддомейни и пазар и приложения.

FiduLink.com и SUXYS® предоставяне на разположение на клиента при поискване на "MY-OFFICE Lite" пространство за всяко ново създаване на компания, дъщерно дружество, клон. Това пространство включва информация за създаването на компанията, дъщерно дружество или клон, но също така и панел с безплатни инструменти. Това пространство може по всяко време да бъде спряно или деактивирано от FiduLink.com в случай на неспазване на условията за използване или друго неспазване на Хартата на FiduLink.com. Клиентът потвърждава, че е получил безплатно за даден период от една година достъп до това лично и безплатно пространство по негово искане от FiduLink.com и SUXYS®. Клиентът потвърждава, че е прочел и разбрал и че приема правилата и условията за използване, както и хартата на FiduLink.com, преди да се свърже с неговото пространство „MY OFFICE Lite“. Клиентът потвърждава, че е единственият притежател и потребител на това пространство и освобождава FiduLink.com и SUXYS от всички отговорности.® в случай на проникване или злонамерена връзка или друго изтичане на данни и загуба на парола от страна на клиента, последният приема да носи цялата отговорност за сигурността на това безплатно и частно пространство, предлагано от FiduLink.com по конкретно искане на клиента.

FiduLink.com и SUXYS® се стреми да защити своите различни платформи колкото е възможно повече, като използва средствата за сигурност, с които разполага, като FiduLink.com и SUXYS® отхвърля всякаква отговорност за претърпените щети в случай на частична или пълна загуба на клиентски данни или злонамерено разпространение от евентуални хакери или други престъпни групи. FiduLink.com обаче обръща внимание на факта, че ние не хостваме никакви чувствителни данни за нашите клиенти или какъвто и да е документ онлайн и че имаме услуга за защита и наблюдение 24/24 и 7/7 на всички наши платформи. 

Назначаване на директор

8.6. Клиентът дава мощност на FIDULINK® и удостоверява, че всички лица, които ще бъдат назначени като директори на компания съгласно формуляра за поръчка, изпратен до FIDULINK® и които все още не са подписали декларация за приемане на мандат, наистина са се съгласили с мандата си на директор по време на регистрацията на дружеството и че всяко физическо лице, назначено за директор, е навършило 18 години. Също така те удостоверяват, че администраторът е обект на информирано съгласие за неговото назначаване и задължения.

Назначаване на директор

8.6.1 Клиентът дава захранване на FIDULINK® и удостоверява, че всички лица, които ще бъдат назначени за директори на компания съгласно формуляра за поръчка, изпратен до FIDULINK® и които все още не са подписали декларация за приемане на мандат, наистина са се съгласили с мандата си на директор по време на регистрацията на дружеството и че всяко физическо лице, назначено за директор, е навършило 18 години. Също така те удостоверяват, че директорът е обект на информирано съгласие за неговото назначаване и задължения.

Назначаване на секретар

8.6.1 Клиентът дава захранване на FIDULINK® и удостоверява, че всички лица, които ще бъдат назначени като секретар на компания съгласно формуляра за поръчка, изпратен до FIDULINK® (Задължение и задължителна регистрация в случай на номиниран директорски пост) и които все още не са подписали декларация за приемане на мандат наистина са се съгласили с мандата си на секретар по време на регистрацията на дружеството и че всяко физическо лице, определено за директор, има навърши 18 години. Също така те удостоверяват, че секретарят е обект на информирано съгласие за неговото назначаване и задължения.

Други услуги за сътрудници

8.7. Клиентът носи отговорност пред FIDULINK® невъзстановима еднократна сума за предоставяне на неговите услуги, свързани с контакт с доставчици на услуги трети страни или помощ при кандидатстване за получаване на такива услуги от доставчици трети страни. Тази сума се събира изключително за покриване на разходите на FIDULINK®. Клиентът потвърждава, че FIDULINK® няма да бъде страна по каквито и да е договорни отношения, установени между Клиента и доставчика на услуги трета страна. Клиентът потвърждава, че FIDULINK® е вероятно да получи премията за въвеждане на бизнес от доставчика на услуги на трета страна в случай на приемане от Клиента и Клиентът изрично се отказва от правото да претендира ретроцесия на такава премия.

9 - Комуникация и инструкции

Клиентът и FIDULINK® могат да си изпращат взаимно инструкции, известия, документи или друга комуникация по пощата, имейл, чрез специалния интернет портал на FIDULINK® или по факс, SUBJECT, че FIDULINK® може да изпраща отчети за разходи или такси като прикачен файл по имейл. Клиентът и FIDULINK® трябва да съхранява всички инструкции, известия, документи или всяка друга комуникация като доказателство. Всички комуникации, предназначени за FIDULINK® ще бъдат изпратени до неговия централен офис или до всеки друг адрес, който FIDULINK® ще уведоми Клиента писмено по всяко време и всички съобщения, предназначени за Клиента, ще бъдат изпратени до неговия адрес или до всеки друг адрес, който Клиентът е уведомил до FIDULINK® в писмена форма по всяко време, по-специално инструкцията poste restante, която трябва да бъде одобрена писмено. От FIDULINK® трябва да може да се свърже с Клиента по всяко време, ако е необходимо, Клиентът се задължава незабавно да информира FIDULINK® ако промени своя адрес, имейл адрес или номер на телефон/факс. В случай, че Клиентът възнамерява да прекрати всички услуги на FIDULINK® за определена компания или няколко компании, всяко съобщение за прекратяване, направено по имейл, трябва да бъде изпратено до info@fidulink.com .

10 - Обработка и защита на данни

10.1. FIDULINK® ще обработва лични данни, които съгласно дефиницията на Общия регламент за защита на данните (RGPD / GDPR), който включва всяка информация, свързана с идентифицирано или идентифицируемо физическо лице, известно още като „субект на данни“. Физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или косвено, по -специално чрез позоваване на идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местоположението, идентификатор на връзка или чрез един или повече фактори, специфични за физиономичните, физиологичните , генетична, умствена, икономическа, културна или социална идентичност на това физическо лице.

Обработка на данни означава всяка операция или набор от операции, извършени върху лични данни, независимо дали автоматизирани или ръчни, като събиране, записване, организация, структуриране, съхранение, извличане, консултация, адаптация или модификация, използване, комуникация чрез предаване, разпространение, изтриване или унищожаване на такива данни, както и предоставянето, подреждането или комбинацията от данни, тяхното ограничаване или изтриване.

Получателите на лични данни включват компании от групата FIDULINK® действащи като подизпълнители или спомагателни агенти, агенти, пребиваващи в юрисдикции, свързани с услугите, нашите доставчици на ИТ и телекомуникации, други доставчици трети страни, включително банки, на които Клиентът е изрично желал да бъде представен, регистри на публични компании или юридически органи. Всяко от тези разкрития ще бъде направено в съответствие с GDPR и нашите отношения с трети страни ще бъдат договорни, с които и двете страни се подчиняват на GDPR задължения като задължението за поверителност за всеки, който обработва личните данни на субектите на данни.

За да се спазят задълженията за познаване на клиента („KYC“) и за да се гарантира, че услугите се предоставят правилно, обработваните данни включват подробности за клиента, като име и фамилия, националност, дата на раждане, местожителство и пребиваване адреси, номера на паспорти, дати на валидност на паспорта и данни за контакт на лица, които могат да бъдат идентифицирани, както и подкрепящи документи, потвърждаващи тези лични данни и инструкциите на Клиента, свързани с услугите. Процесът KYC се извършва с приложението KYC – AML, достъпно на FiduLink.com.

Клиентът има задължението да пази личните си данни във FIDULINK® актуализирани по време на договорните отношения и да подава всякакви подкрепящи документи във връзка със задължението си да ги поддържа актуални във формулярите, предписани от FIDULINK®.

10.2. FIDULINK® или местният агент има вероятност да обработва лични данни като подизпълнител от името на FIDULINK®, който, когато е приложимо, остава администратор на данни. Допълнителна информация относно страните, с които споделяме данни, може да бъде получена в нашата Политика за поверителност.

10.3. Клиентът потвърждава, че може да получи повече информация, като се свърже с FIDULINK® или като изпратите имейл на info@fidulink.com . Цялата комуникация ще се извършва на английски език. Всеки друг език може да се използва от FIDULINK® по свое усмотрение, само като любезност към Клиента.

10.4. Клиентът е информиран, че има право да оттегли съгласието си. Оттеглянето на съгласието не засяга законността на обработката преди оттеглянето, нито законността на продължаване на обработката, ако съществува друга причина, оправдаваща обработката, като спазването на законовите задължения.

Клиентът гарантира на FIDULINK® че е получил пълното и пълно съгласие на всяко трето лице, субект на данни, чиито лични данни се предават на FIDULINK® от Клиента и че това съгласие обхваща обработка от или чрез FIDULINK® лични данни на този субект на данни на трета страна поради причини за предоставяне на услуга или спазване на пруденциалните задължения.

10.5. FIDULINK®, неговите директори, служители или агенти, са длъжни да третират данните поверително. Въпреки всички предпазни мерки за сигурност, данните, включително комуникацията по имейл и личните финансови данни, могат да бъдат преглеждани от неупълномощени трети страни по време на предаване между Клиента и FIDULINK®. За целите на комуникацията с FIDULINK®, може да се наложи Клиентът да използва софтуер, произведен от трети страни, включително, но не само, софтуер за браузър, който поддържа протокол за сигурност на данните, съвместим с протокола, използван от FIDULINK®.

10.6. Информацията, предоставена в контекста на тази клауза, представлява частично представяне на защитата на данните. Това е обяснено по-подробно в нашата Политика за поверителност, достъпна на връзката, предоставена за тази цел.

11 - Правна недееспособност

Клиентът ще поеме риска от всякакви вреди, произтичащи от юридическа недееспособност, свързана с негова личност или с неговите адвокати или други трети страни, освен ако тази недееспособност е била съобщена на FIDULINK.com или SUXYS® писмено или по имейл (подлежи на получаване на потвърждение в отговор по имейл от FiduLink.com или SUXYS® ).

12 - Отговорност

12.1. Без да се засяга която и да е конкретна разпоредба, всяка щета в резултат на грешка или пропуск от страна на FIDULINK®, неговите директори, служители или агенти трябва да се поемат от Клиента, освен ако FIDULINK®, неговите директори, служители или агенти са извършили груба небрежност или измама или друга отговорност, която не може да бъде изключена съгласно приложимото законодателство. FIDULINK® няма да носи отговорност за загуби, претърпени поради механична повреда, стачка, интернет атака, терористична атака, природно бедствие, забавяне на пандемията или всякакви неизправности на персонала, ръководството или настойника при изпълнение на техните задължения. 

12.2. Всяка вреда, причинена или възникнала, пряко или косвено, от грешка, неуспех, небрежност, действие или бездействие от което и да е друго лице, система, институция или платежна инфраструктура ще се поеме от Клиента.

12.3. FIDULINK® не носи отговорност, ако Допълнителните услуги не могат да бъдат приложени. Отговорността на FIDULINK® по отношение на Допълнителните услуги е строго ограничено до избора, инструкциите и надзора на неговите филиали или която и да е трета страна.

12.4. Всички щети или загуби, произтичащи от използването на пощенски, телеграфни, телексни, факсимилни, телефонни и други средства за комуникация или транспортни средства, и по-специално загуби, произтичащи от закъснения, недоразумения, щети, лошо отношение, причинено от трети страни или дублиране на копия, са отговорност на Клиента, освен ако FIDULINK® е извършил груба небрежност.

12.5. FIDULINK® не носи отговорност в случай на повреда на някое от средствата за комуникация, необходими за изпълнението на услугите, предвидени в Договора, или за всяка поща или обаждане, получени в рамките на услугите, предвидени в Договора. FIDULINK® не поема отговорност за загуби или щети, произтичащи от използването или изпращането по факс на инструкции, включително когато предаването е неуспешно, е непълно или загубено.

12.6. В конкретния случай на откриване на банкова сметка, FIDULINK® действа като трето лице в отношенията между Банката и Клиента. Следователно, FIDULINK® не може при никакви обстоятелства да носи отговорност за отношенията между Банката и Клиента. FIDULINK® няма правомощия да действа и не претендира да действа като служител, представител или член на ръководството на Банката и / или да подписва от нейно име или да носи каквато и да е отговорност от името на банката.

13 - Продължителност, прекратяване и спиране на услугите

Като цяло

13.1. Всеки договор е валиден за посочения период и след това ще бъде автоматично подновен за последователни периоди, равни на продължителността на първоначалния срок. За всички останали аспекти всеки договор ще се подновява автоматично при същите правила и условия. FIDULINK® или Клиентът може да прекрати всеки Договор за срока, посочен в него, или за края на всеки период на удължаване или подновяване, като изпрати писмено най -малко два месеца до другата страна. Смята се, че прекратяването не засяга правата или задълженията на страна, възникнали преди прекратяването или възникнали по отношение на всяко действие или бездействие, извършено преди прекратяването. Запазва се правото на незабавно прекратяване по основателна причина.

13.2. В случай на нарушение от страна на Клиента на приложимите закони или на тези Общи условия за продажба и използване и/или Общи условия, FIDULINK.com или SUXYS® може да прекрати всяко споразумение и услуги с незабавен ефект, включително споразумение относно допълнителни услуги, предоставяни от компании, свързани с FIDULINK® или от трети страни. В такъв случай Клиентът трябва да предприеме всички необходими мерки, за да замени всяка позиция, която е станала свободна в която и да е компания след такова прекратяване, и изрично се съгласява, че FIDULINK® не може да носи отговорност за каквито и да било щети, произтичащи от такова незабавно прекратяване.

Основане и управление на компания

13.3. Всеки договор за дейността на фирма е валиден за цяла година. В случай, че Клиентът прекрати договора или поиска FIDULINK® да прехвърлите управлението на Компанията на друг агент или доставчик на услуги на компанията или да ликвидирате компанията, FIDULINK® няма да прехвърля или ликвидира Дружеството, докато всички неплатени плащания, разходи и / или такси (включително, но не само, държавни данъци, мита, данъци и други плащания към трета страна, както и разходите, свързани с директори или акционери на попечител, и такса за прехвърляне от 750,00 евро) са изплатени изцяло.

Веднага след като Компанията бъде учредена и регистрирана в съответната юрисдикция, Клиентът се съгласява да подпише договор за мандат. В противен случай FIDULINK® си запазва правото да откаже предаването на Клиента на социалните документи, свързани с Дружеството, стига горепосоченият мандат договор да не е подписан от Клиента.

Клиентът ще получи пълно възстановяване на разходите за включване, минус разходите за куриер, ако са изпълнени следните три условия: (i) FIDULINK® не може да създаде компания за клиента И (ii) FIDULINK® е получил всички необходими документи, надлежно попълнени от Клиента, включително копие на валиден документ за самоличност на Клиента, който е удостоверен в съответствие със специфичните инструкции на швейцарските банки, и всеки друг документ, поискан от Клиента от FIDULINK®, като по -специално сметки за комунални услуги не по -стари от 3 месеца, автобиография и референтно писмо от банка И (iii) искането за възстановяване се прави в рамките на 60 дни от плащането на конституционната такса от клиента.

Откриване на банкова сметка

13.4. Услугата приключва с откриването на сметката от Банката и след това се установяват всички отношения между Клиента и Банката.

Всеки Клиент може да реши да отмени заявката си в рамките на 3 календарни дни от заявката си за откриване на банкова сметка. Клиентът ще получи пълно възстановяване на таксата за настройка, минус таксите за куриер, ако са изпълнени следните три условия: (i) Банката, с помощта на FIDULINK®, не може да отвори И (ii) FIDULINK акаунт за Клиента® или Банката е получила всички необходими документи, надлежно попълнени от Клиента, включително копие от валиден документ за самоличност на Клиента, който е заверен в съответствие с точните инструкции на Конвенцията относно задължението за грижа на швейцарските банки и всеки поискан документ от клиента чрез FIDULINK®, като, но не само извлечения по сметки по кредитни карти, сметки за комунални услуги, трудов договор, удостоверение за учредяване или други доказателства за икономическия произход на средствата. Това е единственият случай, при който се предлагат възстановявания. Няма да бъде предложено възстановяване по някаква причина, ако клиентът реши да отмени заявката си след 3 календарни дни.

Модалност за възстановяване на суми

13.5. Всяко възстановяване може да бъде направено само чрез блокчейн SUXYS.® и в цифровия токен, използваем от FiduLink.com и поддомейни и или SUXYS® или SUXYS TOKEN® (бъдете внимателни, всички възстановявания ще бъдат направени в съответствие със стойността на токена SUXYS® към момента на заявката и подлежи на приемане от SUXYS® и или FIDULINK.com и поддомейни. 

14 - Разделимост

Ако някоя клауза, съдържаща се тук, е или може да стане, съгласно който и да е писмен закон, или се счита от съд или административен орган или компетентна юрисдикция за незаконна, невалидна, забранена или неприложима, тогава такава клауза се счита за недействаща. до такава незаконосъобразност, нищожност, недействителност, забрана или неприложимост. Останалите клаузи ще останат в сила.

15 - Хартата и поддомейните на FiduLink.com I 10-те принципа на Хартата

Потребителят, както и директорите, акционерите, партньорите потвърждават, че са прочели и приемат хартата на FiduLink.com и приемат спазването на тази под наказателна отговорност, че техните услуги ще бъдат спрени и/или деактивирани без резерви и без никаква обосновка от името на SUXYS® или FIDULINK.com и поддомейни; 

1 – Никога не предоставяйте Незаконни услуги или продукти с компания, създадена или използваща услугите на FIDULINK.com. 2 – Останете професионални и учтиви при всякакви обстоятелства с агентите на FIDULINK®. 3 – Никога не позволявайте на друго лице да използва вашия FIDULINK акаунт® или МОЯТ ОФИС, за да се свържете с мрежата. 4 – Никога не използвайте услугите на FIDULINK® за компания, различна от регистрираната в услугите на FIDULINK®. 5 – Никога не започвайте дейността на компанията, без да сте получили официалните документи или активиране на услугите от FIDULINK®. 6 – Предоставете в рамките на 48 часа всички професионални или лични документи, които FIDULINK® може да те попитам. 7 – Подновете вашата компания или нейните услуги максимум 1 месец преди края на услугите на FIDULINK®. 8 – Никога не предоставяйте документ, който е коригиран по какъвто и да било начин. 9 – Никога не променяйте данните за контакт (адрес, телефон и др.), без да информирате FIDULINK.com. 10 – Никога не използвайте услугите или продуктите на FIDULINK.com за създаване или установяване на данъчни, административни, финансови измами...

16 Възлагане

За изпълнението на своите услуги, FIDULINK® си запазва правото да наема подизпълнители, които ще бъдат под нейно ръководство: адвокати, юристи, счетоводители, експерт-счетоводители, нотариуси, одитори и други агенти по учредяване на мрежата FiduLink.com. Правата и задълженията на Клиента, произтичащи от Договор, могат да бъдат прехвърляни на трети страни само с писменото съгласие на FIDULINK.com.

17. Приложимо право 

Това Споразумение се управлява и създава в съответствие със законите, които са в сила в юрисдикцията на установяване на SUXYS International Limited. Всяко несъгласие между страните, възникнало във връзка с Договора, общите условия за продажба и използване на FiduLink.com, включително въпроси, свързани със сключването му, неговата валидност или прекратяването му, е предмет на изключителната юрисдикция на централния офис. на SUXYS International Limited.

 

Приложение 1 - 1 - A. Непредоставяне на Услуги за граждани на юрисдикциите по-долу (01 г. в 01:2023 часа): 

FiduLink.com не може да предоставя никакви услуги от какъвто и да е вид за граждани на юрисдикции: Афганистан, Иран, Северна Корея, Пакистан, Судан. Този списък може да бъде добавен или премахнат от определена юрисдикция без уведомление от FiduLink.com.  

 

Приложение 2 - 1 - A. Лимит за плащане с кредитна карта по-долу (27 г. в 04:2023 ч.): 

FiduLink.com вече няма да предлага плащания за нови клиенти с банкова карта над 499,00 евро от 27 г. За всички плащания над 04 евро евро или валути, еквивалентни на тази сума, плащанията могат да се извършват чрез банков превод в 2023 валути по избор на клиента чрез SEPA трансфер или SWIFT, USDT, Bitcoin, Ethereum трансфер. Функцията за плащане за суми над 499,00 евро или еквивалент ще бъде достъпна само за клиенти, които вече са известни на FiduLink.com*.

 

Последна актуализация: 27/04/2023 в 00:00ч. 

Превод на тази страница?

фидулинк

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ FIDULINK

Моля, въведете цифра, за да продължите.
Ставка на ДДС
7
8
9
4
5
6
1
2
3
C
0
.
Добавете ДДС
Премахване на ДДС

Нетен размер (без ДДС)

Брутна сума (включително ДДС)

Изчисление въз основа на:

Проверка на наличността на домейн

Зареждане
Моля, въведете името на вашия домейн на вашата нова финансова институция
Моля, проверете дали не сте робот.

онлайн плащане с банкова карта fidulink създаване на онлайн компания създаване на онлайн компания fidulink

bitcoin
Bitcoin (BTC) $ 25,779.91 3.96%
ethereum
Ethereum (ETH) $ 1,814.95 3.14%
обсег на знания
Тетер (USDT) $ 1.00 0.10%
БНБ
БНБ (БНБ) $ 276.85 8.05%
usd монета
USD монета (USDC) $ 1.00 0.02%
xrp
XRP (XRP) $ 0.509015 4.61%
заложен етер
Лидо заложен етер (STETH) $ 1,815.65 3.08%
Кардано
Cardano (ADA) $ 0.352976 6.06%
dogecoin
Dogecoin (DOGE) $ 0.066694 7.17%
Солана
Солана (SOL) $ 20.05 7.36%
матик-мрежа
Многоъгълник (MATIC) $ 0.828627 6.70%
TRON
TRON (TRX) $ 0.078691 3.62%
litecoin
Litecoin (LTC) $ 87.47 6.30%
полкадот
Полкадот (DOT) $ 5.07 4.26%
binance-USD
USD Binance (BUSD) $ 0.999689 0.13%
лавина-2
Лавина (AVAX) $ 14.12 4.56%
шиба-ину
Шиба Ину (SHIB) $ 0.000008 5.84%
от
Дай (DAI) $ 1.00 0.04%
увит-биткойн
Увит биткойн (WBTC) $ 25,847.93 3.89%
uniswap
Премахване (UNI) $ 4.73 5.13%
лео токен
LEO жетон (LEO) $ 3.53 1.93%
Chainlink
Chainlink (ВРЪЗКА) $ 6.09 4.78%
космос
Космос център (ATOM) $ 10.01 6.24%
ОКБ
OKB (ОКБ) $ 44.56 2.36%
monero
Monero (XMR) $ 141.86 3.12%
отворената мрежа
тонкойн (TON) $ 1.67 3.34%
ethereum classic
Ethereum Classic (ETC) $ 17.08 5.21%
звезден
Звездна (XLM) $ 0.088066 3.66%
Bitcoin-касов
Bitcoin Cash (BCH) $ 109.39 3.82%
вярно-USD
Истински USD (TUSD) $ 0.999055 0.15%
лидо-дао
Прочетете DAO (LDO) $ 2.20 3.44%
интернет компютър
Интернет компютър (ICP) $ 4.35 8.09%
filecoin
Filecoin (FIL) $ 4.24 8.10%
квантоугодни мрежа
Количество (QNT) $ 110.67 3.71%
годни
Аптос (APT) $ 8.01 9.98%
Hedera-hashgraph
хедера (HBAR) $ 0.048971 2.16%
крипто-ком-верига
кронос (CRO) $ 0.058663 3.54%
арбитрам
Арбитрум (ARB) $ 1.14 3.27%
близо до
Протокол NEAR (NEAR) $ 1.50 8.04%
vechain
VeChain (ПОО) $ 0.018531 5.15%
Apecoin
ApeCoin (APE) $ 2.97 7.42%
графиката
Графиката (GRT) $ 0.116831 5.86%
paxos стандарт
Pax долар (USDP) $ 1.00 0.02%
фраза
Фракс (FRAX) $ 0.99816 0.14%
algorand
Алгоранд (ALGO) $ 0.136926 8.85%
пясъчника
Пясъчникът (ПЯСЪК) $ 0.519946 14.47%
EOS
EOS (EOS) $ 0.84441 7.21%
elrond-erd-2
MultiversX (EGLD) $ 36.59 2.54%
ракета-басейн
Ракетен басейн (RPL) $ 47.30 4.08%
оптимизъм
оптимизъм (OP) $ 1.41 1.98%