ПОРЪЧАЙ ОНЛАЙН

ОНЛАЙН ФОРМА

СЪЗДАВАНЕ НА КОМПАНИЯТА В БЪЛГАРИЯ

РЕГИСТРАЦИЯ НА КОМПАНИЯТА В АНДОРА ЗА 5 МИНУТИ! ПЪЛЕН ПАКЕТ

ЮРИСДИКЦИЯ БЪЛГАРИЯ

FIDULINK Bulgarie

Нашата фирма предлага услуги за създаване на фирми в България, можете да създадете своя бизнес в България, да установите своя клон в България, да създадете дъщерно дружество в България, да откриете банкова сметка за вашата компания в България, да получите бизнес адрес в България , ние предлагаме и счетоводни услуги за вашата българска компания. По-долу ще намерите необходимата информация, която да знаете, преди да създадете вашата компания в България.

Предлага се уникално решение за управление за всяка покупка на пакета за регистрация на компанията в България. 

FIDULINK е създал за нашите клиенти, които са създали компания в България, интерактивна система за управление на тяхната българска компания, за да получават различните документи на вашата компания, създадени в България, различните обмени между клиента и нашия екип във връзка с услугите на вашия Българска компания, това е нашето решение за управление на MYOFFICE.

FIDULINK предлага услугите по учредяване на фирми в България, ние също така предлагаме създаването на дъщерни дружества в България, клонове на български фирми с най-голяма грижа за удовлетворението на нашите клиенти, заинтересовани от създаването на компания в България. Нашите агенти за учредяване в България предоставят услуги за откриване на банкови сметки в България, българските банкови партньори улесняват услугата ни за въвеждане на банки в България. Счетоводните услуги на компания, създадена в България, също се предоставят по желание на клиента.  

За печеливша данъчна оптимизация автомобилните предприемачи, големите инвеститори, микропредприятията, МСП и големи групи предпочитат да инвестират средствата си в България. България има стабилна и нарастваща икономическа ситуация, която осигурява надеждна защита на техните финансови активи. Създаването на компания в България онлайн, създаване на клон на фирма в България, създаване на дъщерно дружество в България онлайн позволява на инвеститорите да се възползват от различни предимства, особено по отношение на данъчното облагане в България.

 

Като член на Европейския съюз от 2007 година, този бивш съветски блок вече се превърна в дестинацията за създаване на компании, местоположение на дейности, интересни инвестиции за всякакъв вид дейност. България, разположена на Балканския полуостров, в югоизточната част на Европа, местоположението му предоставя значителни предимства по отношение на международната търговия.

Населена с повече от 7 милиона жители, юрисдикция България обхваща обща площ от 110 944 km². Официалният език на България е българският. Това позволява на чуждестранните инвеститори да създадат бизнес в България онлайн, да създадат клон в България онлайн, да създадат дъщерно дружество в България онлайн без никакви затруднения в комуникацията.

Създаването на компания в България онлайн отнема средно 5 работни дни с Fiduвръзка, нашите агенти, адвокати, юристи и счетоводители, които са експерти в създаването на фирми в България, създаването на фирмен клон в България или дори създаването на фирмено дъщерно дружество в България осигурява пълно обслужване с 24/24 поддръжка чрез съобщения MY ОФИС. 

България

Economie

ДАНЪЦИ ЗА ОБЛАГАНЕ БЪЛГАРИЯ

Данъчен режим България чуждестранни компании

 

Българската юрисдикция се превърна в интересна област, която позволява на всяка компания да се възползва от различни данъчни предимства. Според българската данъчна система корпоративният доход в България се облага с 10%. Това е най-ниският процент в Европа. Акционерите на Европейския съюз, притежаващи 20% от акциите в компания в България, са освободени от данък в България върху корпоративните дивиденти. Това е много изгодно за европейските инвеститори. Останалите търпят много ниска данъчна ставка от 5% върху дивидентите. За да започнете бизнес в България, създайте фирмен клон в България, създайте дъщерно дружество в България онлайн, заплатата е много ниска (минимум от 200 евро) и може да намали заплатите. Освен всички тези данъчни предимства, България предлага и свободно движение на капитали, разпределяне на вътрешнообщностен ДДС номер и опция за един акционер.

Fiduвръзка и неговите агенти, адвокати, юристи и счетоводители в България са на ваше разположение за всички искания, свързани със създаването на компания в България в София, Създаване на фирмен клон в България в София, Създаване на дъщерна компания в България в София

Създаването на компания, клон и друго дъщерно дружество в България отнема средно 5 до 7 работни дни с Fiduвръзка.

Създайте България компания?

Общество Клон България

 

България се нарежда сред най-свободните икономики в света със силен икономически растеж средно от 6%. Поради този стабилен икономически климат, юрисдикцията България привлича все повече чуждестранни инвеститори в рамките на създаване на дружества в България, създаване на клон на дружеството в България или създаване на дъщерно дружество в България. България е особено известна със създаването на компания, клон и филиал и предимствата на тях, с много изгодна данъчна система в България, особено по отношение на данъците върху корпоративните печалби в България. Индексът на данъчната свобода е 93, 6.

 

България е страната с най-ниска данъчна ставка в ЕС. България е отворена за всички чуждестранни инвеститори, желаещи да развиват своя бизнес. Създаването на компания в България, създаването на фирмен клон в България и учредяването на дъщерно дружество в България се развива всяка година в България, благодарение на споразуменията за двойно данъчно облагане, гарантирани от ЕС.

Fiduвръзка и нейните агенти, адвокати, адвокати и счетоводители помагат на предприемачите при учредяването на техните компании в България онлайн, създаването на клон на българската компания онлайн и все още при учредяването на дъщерно дружество в България онлайн.

Създаване на компания, клон и филиал на дружеството в България, инвеститорите трябва да спазват определени административни процедури. Всъщност дизайнът на международна компания в страната е напълно легален, при условие че тези предприемачи и компании отговарят на действащото българско законодателство. 

Като такива нашите адвокати и други местни адвокати са на ваше разположение за всякакви въпроси, свързани с действащото законодателство в България.

смесване

FIDULINK Създаване на онлайн компании по света | Формиране на компании онлайн по света fidulink.com
Създайте моята компания в България

Компания в България?

Как да открия фирма в България?

 

La Създаване на български бизнес е освободен от дискриминация на произход. Всъщност всяко юридическо или физическо лице от всяка националност може да стане акционер, директор или директор на българска компания. Акционерите могат да пребивават във всяка страна, но трябва да спазват всички закони, свързани с учредяване на компания в България.

 

По-голямата част от чуждестранните дружества, регистрирани в Търговския регистър, са дружества с ограничена отговорност (ООД). на инвеститори и акциите могат да избират корпорация или акционерно дружество (DA), клон, холдингово дружество, партньорство или представителство. за за откриване на бизнес в България, двете минимални условия, изисквани от държавата, са разпореждането с местно седалище и минимален акционерен капитал от 1 €. Напълно е възможно да за създаване на компания в България чрез специализиран доставчик на услуги.

FIDULINK ви предлага възможност да започнете бизнеса си в България на минути от вашата сигурна зона MY ОФИС. Нашият пакет за създаване на българска компания е специално разработен за предприемачи, желаещи да започнат бизнес в България.

Най-често срещаните правни форми на компании в България:

 1. ООД - Дружество орграничена отговорност - Българско дружество с ограничена отговорност
 • Минимален капитал: 50 000 лева минимум, от който дял 1 = минимум 500 лева)
 • Минимален брой партньори: 2 или повече партньори
 • Отговорност на сътрудниците: Ограничена до вноски

       2. ЕТ - Едноличен Татговец - Българско еднолично дружество

 • Минимален капитал: Няма минимален капитал 
 • Минимален брой партньори: 1 партньор 
 • Отговорност на партньорите: Няма разлики между физическото лице, директора и акционера и компанията. Задължението се разпростира върху личните активи на предприемача според дълговете на българското предприятие.

Времето за създаване е от минимум 5 до 7 работни дни.

FIDULINK БЪЛГАРИЯ

Съдействие при създаването на компании в България в София Адвокати, съветници, адвокати и счетоводители на ваше разположение 24 / 24. Нашата мисия е да Ви помогнем в създаването и управлението на компании в България, създаването и управлението на фирмен клон в България, създаването и управлението на фирмено дъщерно дружество в България.

  Отворете банкова сметка на компанията в България със или без да се премествате от вас.

  БАНКОВА СМЕТКА

  Банкова сметка компания България

  Създаването на компания в България с откриване на компания за банкови сметки в България е от първостепенно значение за чуждестранните инвеститори, които желаят да имплантират компания в България, създадат клон на дружеството в България, създадат дъщерно дружество в България. 

   

  Нашите агенти, специализирани в създаването и управлението на компании в България. Създаване на фирма, клон, дъщерно дружество в България, но също така и на етапите на въвеждане на фирмено банкиране и откриване на фирмена банкова сметка в България. Нашите агенти са на ваше разположение за всички заявки за откриване на фирмени банкови сметки в България, Искане за откриване на фирмена банкова сметка в България онлайн, Искане за откриване на банкова сметка Дъщерно дружество в България.

   

   

  С постоянно нарастваща икономика и благоприятно данъчно облагане бившият съветски блок предоставя на компаниите много атрактивна данъчна оптимизация. Предоставянето на a компания за банкови сметки в България осигурява строга банкова тайна и управление на бизнеса в България при пълна поверителност. България е дом на международни банки и местни банки, които предлагат панорама от финансови услуги в България, отговарящи на нуждите на бизнеса в България.

   

  Банков сектор България

  Банковата система в България представлява благоприятното състояние на нейната икономика. Той се счита за един от най-стабилните в Европейския съюз, с много висок процент на адекватност на капитала. В благоприятен икономически пейзаж за всички видове инвестиции в България, откриването на а компания за банкови сметки в България предлага няколко предимства на чуждестранните инвеститори. Всъщност банките в България заемат значително място в икономическото развитие на юрисдикцията. 

  Да отворите банкова сметка в България?

  В момента създаването на дружества, клонове и дъщерни дружества в България има много предимства. Банковата система на България остава силна въпреки световната икономическа криза и функционира нормално. Този индекс на доверие тласка чуждестранните компании да защитят своето финансово богатство и отворете компания за банкова сметка в България, Българските банки са достатъчно капитализирани и разполагат с много добро ниво на банкови провизии, за да предлагат услугите си на големи компании. Със стабилна юрисдикция България:

   

  • Добра банкова тайна
  • Управление на отдалечени банкови сметки със системата за електронно банкиране
  • Банкова сметка в много валути
  • Без ограничения на паричния поток
  • Анонимност на акционерите

   

  За да отворите a онлайн компания за банкова сметка в Българиядостатъчно е да се обадите на услугата на банков представител, без да се налага да се движите на място.

  Документи за предоставяне: Съгласно KYC ограниченията на всички банки по света, за всяко откриване на сметка ще бъдат необходими следните документи.

  Истинско копие на оригинала на:

  • паспорт
  • Доказателство за адрес - 3 месеца

   

  • Бизнес план
  • При необходимост се превежда референтно писмо на банката 
  • Автобиография на всеки акционер 

  ФИНАНС БЪЛГАРИЯ

  БАНКОВСКИ И ФИНАНСОВИ УСЛУГИ БЪЛГАРИЯ

  • КОМПАНИЯ БЪЛГАРСКА БАНКА
  • ЧАСТНА БАНКА СЧЕТОВОДНА БЪЛГАРИЯ
  • E БАНКИРАНЕ
  • БАНГАРСКА КАРТА НА БЪЛГАРИЯ
  • ТЕРМИНАЛНА ПЛАЩАНИЯ БЪЛГАРИЯ
  • ТЕРМИНАЛНО ВИРТУАЛНО ПЛАЩАНЕ
  • чекова книжка
  • E ВАЛУТНИ КРИПТО
  • ПРЕПАЙДА БАНКОВА КАРТА
  • КРЕДИТ ИМОБИЛИЕР БЪЛГАРИЕ
  • КРЕДИТНА КОМПАНИЯ БЪЛГАРИЯ
  • SBLC
  • LC
  • SKR
  • ЛИЗИНГ | LLD | LOA | КРЕДИТ
  • ТЪРГОВСКА СМЕТКА
  Фирмено счетоводно обслужване в България

  СЧЕТОВОДСТВО

  Счетоводни компании България

  Fiduвръзка предлага на своите клиенти бизнес счетоводна услуга в България, фирмен клон на счетоводството в България, дъщерно счетоводно обслужване в България, реална ежедневна подкрепа на счетоводен експерт в България в София. Компаниите в България трябва да поддържат актуални сметки през целия си живот. 

  Като такива нашите счетоводители в България в София са на ваше разположение за всякакви искания за консултации или въпроси, свързани със счетоводството на вашата компания в България, счетоводството на клона на вашата фирма в България, филиалното счетоводство на дружеството в България.

   

   

  Счетоводна компания България

  Нашата фирма предлага на своите клиенти да поддържат своите бизнес сметки в България актуални, с предимството да имате на разположение френскоговорящ счетоводител от понеделник до петък от 9:00 до 19:00. Вашите счетоводни услуги в България са достъпни чрез онлайн приложението за управление на компанията MY ОФИС

  Компания за счетоводни услуги България

  Тъй като знаем, че е важно да имаме ежедневно бизнес счетоводство, счетоводният ни отдел предлага цялостна система за счетоводство в България за компании от всякакви размери и дейности. 

  освобождаването от данъци & офшоринг Бизнес България

  Fiduвръзка предлага цялостно обслужване на освобождаване от корпоративен данък в България, преместване на фирмен клон в България, преместване на дъщерно дружество в България, но също така и пълна формула за данъчна оптимизация за предприемача и дружеството със седалище в България.

  Персонализирани счетоводни услуги 

  Fiduвръзка предлага персонализирана услуга за счетоводното управление на вашата компания в България с цялостно онлайн решение за управление на счетоводство с MY ОФИС.

  СЧЕТОВОДНО РЕШЕНИЕ

  MY ОФИС СЧЕТОВОДНО РЕШЕНИЕ

  • ДАНЪЧНИ ДЕКЛАРАЦИИ БЪЛГАРИЯ
  • СОЦИАЛНИ ОТЧЕТИ БЪЛГАРИЯ
  • СЧЕТОВОДНИ ДЕКЛАРАЦИИ БЪЛГАРИЯ
  • СЧЕТОВОДНИ КНИГИ БЪЛГАРИЯ
  • ПРЕКРАТЯВА БЪЛГАРИЯ
  • БЪЛГАРСКИ ДОГОВОРИ ЗА РАБОТА
  • ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БЪЛГАРИЯ
  • ИЗПЪЛНЕНИЕ И ФАКТУРА
  • ОНЛАЙН УПРАВЛЕНИЕ
  • ИЗДЕЛЕНА СЧЕТОВОДНА БЪЛГАРИЯ
  0J
  CREATION
  0%
  ДАНЪК
  20%
  ДДС
  0%
  УСПЕХ

  ОБЩЕСТВО БЪЛГАРИЯ

  • ИМЕ РЕЗЕРВАЦИЯ
  • ПРОЕКТНИ АКТОВЕ
  • АДРЕС
  • РЕГИСТРАЦИЯ НА АКТОВЕ
  • РАЗХОДИ ЗА КОНСТИТУЦИЯ
  • ИЗПРАЩАНЕ PDF ДОКУМЕНТИ
  • ИЗПРАЩАНЕ НА ОРИГИНАЛНИ ДОКУМЕНТИ
  • ВИРТУАЛЕН ОФИС | МОЯТ ОФИС
  • МЕСТЕН ​​ТЕЛЕФОНЕН БРОЙ
  • ЧАСТНО ПОВЕДЕНИЕ
  • ДОМЕЙНЕ ИМЕ
  • БОИ
  • ВЪВЕДЕНИЕ НА БАНКИТЕ
  • E WALLET CRYPTO
  • ВАЛУТИ на TPV CRYPTO
  • НАЧАЛО ЗА НАЧАЛО
  • ДЕДИЦИРАНА ПОДДРЪЖКА 24 / 24
  bitcoin
  Bitcoin (BTC) $ 27,174.28 2.27%
  ethereum
  Ethereum (ETH) $ 1,872.77 1.70%
  обсег на знания
  Тетер (USDT) $ 1.00 0.11%
  БНБ
  БНБ (БНБ) $ 307.20 1.69%
  usd монета
  USD монета (USDC) $ 0.999898 0.15%
  xrp
  XRP (XRP) $ 0.512778 2.58%
  Кардано
  Cardano (ADA) $ 0.375009 1.17%
  заложен етер
  Лидо заложен етер (STETH) $ 1,871.63 1.77%
  dogecoin
  Dogecoin (DOGE) $ 0.071423 1.69%
  матик-мрежа
  Многоъгълник (MATIC) $ 0.889059 1.33%
  Солана
  Солана (SOL) $ 20.66 2.42%
  TRON
  TRON (TRX) $ 0.075545 1.03%
  полкадот
  Полкадот (DOT) $ 5.33 2.25%
  litecoin
  Litecoin (LTC) $ 89.25 3.00%
  binance-USD
  USD Binance (BUSD) $ 1.00 0.34%
  шиба-ину
  Шиба Ину (SHIB) $ 0.000008 2.64%
  лавина-2
  Лавина (AVAX) $ 14.10 3.22%
  от
  Дай (DAI) $ 1.00 0.11%
  увит-биткойн
  Увит биткойн (WBTC) $ 27,225.29 2.25%
  uniswap
  Премахване (UNI) $ 5.06 1.94%
  Chainlink
  Chainlink (ВРЪЗКА) $ 6.48 1.68%
  лео токен
  LEO жетон (LEO) $ 3.51 0.13%
  космос
  Космос център (ATOM) $ 10.57 2.46%
  ОКБ
  OKB (ОКБ) $ 45.87 2.78%
  monero
  Monero (XMR) $ 150.17 1.64%
  отворената мрежа
  тонкойн (TON) $ 1.85 0.33%
  ethereum classic
  Ethereum Classic (ETC) $ 17.96 1.98%
  звезден
  Звездна (XLM) $ 0.090445 0.98%
  Bitcoin-касов
  Bitcoin Cash (BCH) $ 113.07 1.47%
  интернет компютър
  Интернет компютър (ICP) $ 4.72 3.20%
  вярно-USD
  Истински USD (TUSD) $ 1.00 0.01%
  filecoin
  Filecoin (FIL) $ 4.67 2.56%
  лидо-дао
  Прочетете DAO (LDO) $ 2.10 5.16%
  квантоугодни мрежа
  Количество (QNT) $ 117.12 3.31%
  годни
  Аптос (APT) $ 8.33 1.47%
  Hedera-hashgraph
  хедера (HBAR) $ 0.051613 2.45%
  крипто-ком-верига
  кронос (CRO) $ 0.059916 0.84%
  vechain
  VeChain (ПОО) $ 0.020594 0.76%
  арбитрам
  Арбитрум (ARB) $ 1.16 5.76%
  близо до
  Протокол NEAR (NEAR) $ 1.57 3.60%
  графиката
  Графиката (GRT) $ 0.134601 4.46%
  Apecoin
  ApeCoin (APE) $ 3.13 1.98%
  algorand
  Алгоранд (ALGO) $ 0.147787 2.45%
  paxos стандарт
  Pax долар (USDP) $ 1.00 0.09%
  фраза
  Фракс (FRAX) $ 1.00 0.19%
  edgecoin-2
  Edgecoin (EDGT) $ 1.00 0.06%
  пясъчника
  Пясъчникът (ПЯСЪК) $ 0.537282 2.51%
  EOS
  EOS (EOS) $ 0.888128 1.74%
  ракета-басейн
  Ракетен басейн (RPL) $ 48.50 3.12%
  elrond-erd-2
  MultiversX (EGLD) $ 36.63 0.58%